Jesteś tutaj

XXV Gliwickie Spotkania Naukowe (19-20.XI.2021)

XXV Gliwickie Spotkania Naukowe (19-20.XI.2021)

Międzynarodowa konferencja „Gliwickie Spotkania Naukowe” ma w tym roku jubileuszowe wydanie i specjalny charakter - jest okazją do upamiętnienia sylwetki zmarłego w lutym br. nestora badań nad biologią nowotworów – prof. Mieczysława Chorążego.

 
To właśnie postaci prof. Chorążego, osoby niezwykle twórczej, barwnej, cieszącej się sympatią i uznaniem środowiska onkologicznego, wielce zasłużonej dla Instytutu Onkologii w Gliwicach, poświęcona zostanie specjalna sesja inaugurująca XXV edycję „Gliwickich Spotkań Naukowych”.

Prof. Mieczysław Chorąży (1925-2021) – żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, znakomity lekarz i naukowiec, autor ponad 140 publikacji, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym najwyższym – Orderem Orła Białego, od początku swojej kariery naukowej fascynował się poznawaniem molekularnych i genetycznych przyczyn powstawania i progresji nowotworów, stając się niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie i współtwórcą wysokiej renomy Instytutu Onkologii w Gliwicach - jednej z najlepszych placówek onkologicznych w Polsce.

Wspomnienie osoby prof. Chorążego przedstawi prof. Piotr Widłak z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, natomiast uroczysty Wykład im. Profesora Chorążego rozpoczynający konferencję, zatytułowany „Science and Society” („Nauka i społeczeństwo”), wygłosi prof. Kari Hemminki (DKFZ, Heidelberg), z którym prof. Chorąży współpracował przez wiele lat.
Tematyka konferencji adresowej do naukowców i lekarzy, jak co roku, koncentrować się będzie na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej, bioinformatyki i biotechnologii w badaniach nad rakiem - począwszy od badań podstawowych, do zastosowań klinicznych w terapii nowotworów.

Oprócz sesji inauguracyjnej planowane są cztery tematyczne sesje naukowe z udziałem uznanych wykładowców z czołowych ośrodków europejskich, a także z USA i Kanady. Tradycyjnie odbędzie się także sesja plakatowa, w której Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem przyzna nagrodę autorowi najlepszej prezentacji.

Stowarzyszenie ufundowało również Stypendium im. prof. Mieczysława Chorążego dla wybitnego młodego naukowca. Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone podczas konferencji, a otrzymane roczne stypendium ma być zachętą do wytrwania w pracy naukowej.
Kolejnym sposobem upamiętnienia Prof. Chorążego będzie nadanie jego imienia Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Jest to jednostka badawcza Instytutu Onkologii, powstała na bazie zakładu, którym Profesor kierował przez blisko czterdzieści lat, i w którym pracował przez lat siedemdziesiąt.

XXV Gliwickie Spotkania Naukowe odbędą się w dniach 19-20 listopada br. w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest prof. Joanna Rzeszowska z Politechniki Śląskiej. Uczelnia ta wraz z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Gliwicach oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem organizuje to wydarzenie corocznie (od roku 1997). W tym roku patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Gliwice, Wydział Nauk Medycznych PAN i Marszałek Województwa Śląskiego.

Z uwagi na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne konferencja zorganizowana zostanie w formule hybrydowej, z udziałem niewielkiej liczby zarejestrowanych uczestników w formule stacjonarnej oraz z dostępem on-line dla szerokiego grona uczestników.

 

Uwaga: link do strony umożliwiającej śledzenie konferencji zostanie udostępniony w późniejszym czasie.

Program wydarzenia i dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://gsn.io.gliwice.pl 
Program wydarzenia do pobrania TU. 
 

Galeria: