Jesteś tutaj

Zakończenie rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta

Szanowni Państwo!

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko stypendysty-doktoranta do projektu pt. „Immunomodulacyjne właściwości egzosomów uwalnianych przez nowotwór do osocza u pacjentów z rakami głowy i szyi zależnymi i niezależnymi od wirusa HPV” o numerze rejestracyjnym 2020/39/O/NZ4/02838 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM-BIS.
W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Rekrutacyjna postanowiła zarekomendować kandydaturę mgr Łukasza Skoczylasa na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie.