Jesteś tutaj

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko stypendysty-doktoranta

Szanowni Państwo!

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko stypendysty doktoranta do realizacji projektu pt. „Zróżnicowane role ludzkich białek opiekuńczych HSPA1 i HSPA2 z rodziny HSPA (HSP70) w nabłonku oskrzeli” o numerze rejestracyjnym 2020/39/O/NZ4/02616 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. Dorota Ścieglińskiej, w wyniku przeprowadzonego konkursu, postanowiła zarekomendować kandydaturę mgr Kaludii Wiecha na stanowisko stypendysty doktoranta w projekcie.
 
Dr hab. Dorota Ścieglińska