Jesteś tutaj

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko stypendysty

Szanowni Państwo!

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko stypendysty do projektu pt. „Wpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii niskimi dawkami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi” o numerze rejestracyjnym 2020/39/O/NZ5/02625 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM-BIS.
Komisja rekrutacyjna, w wyniku przeprowadzonego konkursu postanowiła zarekomendować kandydaturę mgr Gabrieli Winiarskiej na stanowisko doktoranta w projekcie.
Dr hab. Dorota Słonina