Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-1-10/23

Dostawa i montaż mebli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/01/2023 Dostawy
DO/DZ-381-1-7/23

Sukcesywne dostawy asortymentu do radioterapii (klocki, podpórki) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/01/2023 Dostawy
DODZ-381-1-5/23

Sukcesywne dostawy akcesoriów do rozdozowywania radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach,

24/01/2023 Dostawy
DO/DZ-381-1-53/22

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i AGD dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/22

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

27/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

27/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-57/22

Dostawa materiałów zużywalnych i odczynników na cele realizacji projektu „ECBIG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC (POIR.04.02.00-00-D017/20) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/22

Dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywanych wraz z dzierżawą  analizatora immunochemicznego  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/11/2022 Dostawy
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn- 381-2-5/23

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy Oki oraz Xerox dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/01/2023 Dostawy
DO/DZ–TPbn- 381-2-8/23

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego hurtowni danych oraz oprogramowania MSD firmy Transition Technologies o funkcjonalność obsługi laboratorium genetycznego wraz z biobankiem, na potrzeby realizacji projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC” projekt nr POIR.04.02.00-DO17/20 dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/01/2023 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-9/23

Sukcesywny zakup zestawów dziennych 2-drożnych oraz zakup automatycznych pomp do przygotowywania leków dla NIO-PIB o/ Gliwice

13/01/2023 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/23

Dostawa pojemników na odpady medyczne dla Klinik/Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/01/2023 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-76/22

Sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPzmn-381-2-80/22

Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2–48/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-10/23

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/01/2023 Usługi