Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

UWAGA:
Od dnia 01.01.2023r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone są na Platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-53/22

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i AGD dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2022 Dostawy