Jesteś tutaj

KONKURS

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
28/05/2021
Przedmiot zamówienia: 
Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Tryb postępowania: 
KONKURS 
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

 

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Link do storny internetowej Organizatora na której znajduje się dokumentacja konkursowa:
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_940.html