Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

874). Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniem czystym w ZRO w budynku PET. 

 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-54/22 z dnia 06.07.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik nr 2 - Rzut pomieszczeń. 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 18.07.2022 r. 
906). Zapytanie ofertowe dot. podniesienia licencji systemu Veeam Backup& Replication z wersji Enterprise do wersji Enterprise PLUS.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-24/22 z dnia 10.08.2022r.
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2022r.
924). Zapytanie ofertowe dot. wymiany sprężarek i styczników w jednostce zewnętrznej układu klimatyzacji Fujitsu VRF nr 20 w budynku PET w siedzibie Zamawiającego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-66/22 z dnia 24.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Wyznaczony termin złożenia oferty: do 30.08.2022 r. 
943). Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania analiz jałowości produktów radiofarmaceutycznych w ilości 60 usług dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-161/22 z dnia 12.09.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.09.2022r.
959). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 261 szt. gaśnic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/IPOŻ-381-1/22
 2. Wymagany termin złożenia oferty 04.10.2022r.
960). Zapytanie ofertowe dot. modernizacji instalacji gazów medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-73A/22 z dnia 23.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy- zał. 2
 4. Rzut pomieszczeń Endoskopii - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 30.09.2022 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 28.09.2022 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.09.2022r.
961). Zapytanie ofertowe  dot. zaprojektowania , wykonania instalacji wyciągowej oraz dobór wentylatora  wywiewnego do dygestorium w pomieszczeniu nr 2.051 na 2 piętrze budynku Diagnostyczno-zabiegowego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-56B/22 z dnia 23.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. - 1 
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy - zał. 2
 4. Rzut pomieszczenia- zał. 3
 5. Dokumentacja digestorium - zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 10.10.2022 r. 
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 17.10.2022 r. 
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.10.2022r.
965). Zapytanie ofertowe na dostawę ciemnego promiennika ciepła IRD w ilości 1 sztuki do pomieszczenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej w NIO-PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-75/22 z dnia 27.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 04.10.2022 r. 
968). Zapytanie ofertowe na dostawę grzejnika akumulacyjnego dla Działu Administracji w NIO-PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-76/22 z dnia 28.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO zał.  1
 3. Oświadczenie wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 5 października 2022 r.  
977). Zapytanie ofertowe dot. zakupu odczynnika KAPA Library Quantification Kit firmy Roche lub równoważnego i Odczynnika 2x SYBR™ Green PCR Master Mix firmy Applied Biosystems™ lub równoważnego (odczynniki do oceny ilości bibliotek NGS) dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-188/22 z dnia 04.10.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 10.10.2022r.
986). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw testów chemicznych wsadowych do kontroli sterylizacji parowej dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-195/22 z dnia 07.10.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2022r.
993). Zapytanie ofertowe dot. dostawy grzejnika akumulacyjnego dla Działu Administracji w NIO-PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-76A/2022 z dnia 12.10.2022r.
 2. Załączniki / klauzula informacyjna i oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.10.2022r.
1012). Zapytanie ofertowe dot. dostawy przepływowego ogrzewacza wody dla Zakładu Utylizacji w NIO- PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-85/22 z dnia 24.10.2022r.
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2022 r. 
1013). Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądu specjalnego dźwigów zainstalowanych w budynkach NIO- PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-84/22 z dnia 24.10.2022r.
 2. Załączniki nr 1- wykaz dźwigów
 3. Załączniki /klauzula informacyjna i oświadczenie Wykonawcy/
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.10.2022 r. 
 5. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do 04.11.2022 r. 
 6. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do 10.11.2022 r. 
1014). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na sukcesywną dostawę materiałów elektroistalacyjnych, lamp i opraw oświetleniowych, żarówek i świetlówek oraz lamp bakteriobójczych dla Działu nadzoru i Służb Technicznych z podziałem na zadania.  
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-83/22 z dnia 24.10.2022 r. 
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 6- oświadczenie Wykonawcy
 8. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 30.10.2022 r. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.10.2022 r. 
 10. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.10.2022 r. 
1019).  Zapytanie ofertowe dot. dostawy miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznej dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych w NIO- PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-86/22 z dnia 26.10.2022r.
 2. Załączniki / klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja techniczna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.11.2022 r. 
1021). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na sukcesywną dostawę materiałów elektroistalacyjnych, lamp i opraw oświetleniowych, żarówek i świetlówek oraz lamp bakteriobójczych dla Działu nadzoru i Służb Technicznych z podziałem na zadania.  
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-83A/22 z dnia 31.10.2022 r. 
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 6- oświadczenie Wykonawcy
 6. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 08.11.2022 r. 
1023). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 sprężarek Renner SLM-S 11. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-87/22 z dnia 02.11.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art.7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Zdjęcie tabliczki znamionowej sprężarki oraz godziny czasu pracy sprężarki nr 1- zał. 3
 5. Zdjęcie tabliczki znamionowej sprężarki oraz godziny czasu pracy sprężarki nr 2 - zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: do 09.11.2022 r. 
1026). Zapytanie ofertowe dot. remontu gaśnic oraz próbę ciśnieniową węży hydrantowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-88/22 z dnia 03.11.2022 r. 
 2. Załączniki nr 1- oświadczenie Wykonawcy
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do 07.11.2022 r. 
1028). Zapytanie ofertowe dot. dostawy nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-89/22 z dnia 03.11.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.11.2022 r. 
1034). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odczynników do barwień standardowych- histopatologia, cytologia przez okres 3 miesięcy dla Zakładu Patologii Nowotworów.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-226/2022 z dnia 08.11.2022 r. 
 2. Załącznik /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 14.11.2022r.​ 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.11.2022r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11.2022r.
1035). Zapytanie ofertowe na wznowienie umowy serwisowej systemu Oncentra Brachy firmy ELEKTA na okres 36 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-30/22 z dnia 08.11.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia  - zał. nr 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. nr 2
 4. klauzula informacyjna - zał. nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 18.11.2022 r. 
1044). Zapytanie ofertowe dot. dostawy węża - 2 sztuki. do zmywarki firmy Elektrolux typ WT 150. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-90/22 z dnia 21.11.2022 r. /Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. 1/ Klauzula informacyjna RODO- zał. 2 /.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 25.11.2022 r. 
1047). Zapytanie ofertowe dot. dostawy zlewozmywaka jednokomorowego  oraz baterii zlewozmywakowej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-92/22 z dnia 25.11.2022 r. 
 2. Oświadczenie wykonawcy o braku wykluczenia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał.2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2022 r. 
1048).  Zapytanie ofertowe dot. dostawy zlewozmywaka dwukomorowego .
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-91/22 z dnia 25.11.2022 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.12.2022 r. 
1053). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków dla Klinik, Zakładów i Działów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-236/2022 z dnia 29.11.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.12.2022r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 05.12.2022r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.12.2022r.
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert  do dnia  12.12.2022 r. 
 8. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert  do dnia  16.12.2022 r. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.12.2022r.
 10. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.02.2023r.
1055). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wraz z montażem elektrycznej kurtyny powietrza dla Działu Administracji w NIO-PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-93/22 z dnia 30.11.2022r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 09.12.2022r.
1059). Zapytanie cenowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split w kabinie K4 w Zakładzie Brachyterapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-94/22 z dnia 02.12.2022 r. 
 2. Załączniki /rzut pomieszczeń, klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.12.2022 r. 
1060). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 5 szt. jednofunkcyjnych przepływowych lamp wirusobójczych i bakteriobójczych UV-C z elektronicznym licznikiem czasu pracy dla Przychodni Przyklinicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-96/22 z dnia 05.12.2022r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 12.12.2022r.
1061). Zapytanie ofertowe dot. naprawy automatycznej pralki AMICA w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-98/22 z dnia 05.12.2022r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 12.12.2022r.
1063). Zapytanie ofertowe dot. montażu nadproży w pomieszczeniu recepcji i pomieszczeniu nr 120 zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-95/22 z dnia 06.12.2022 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Rysunki
 5. Wymagany termin złożenia oferty 12.12.2022 r. 
1065). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw majtek operacyjnych- jednorazowych przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-237/2022 z dnia 07.12.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.12.2022r.
1070). Zapytanie ofertowe dot. wzorcowania manometrów instalacji sprężonego powietrza oraz gazów technicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-101/22 z dnia 12.12.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.12.2022r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2022r.
1071). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw żarówek i świetlówek dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-100/22 z dnia 12.12.2022r.
 2. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.12.2022r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2022 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania  z dnia 31.01.2023r.

1072). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia licencji na oprogramowania Pomocnik Świadczeniodawcy (moduł: DiLO) na rok 2023. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-36/22 z dnia 12.12.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 1. 
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. nr 2. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.12.2022 r. 
1073). Zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniem pn." Modernizacja , przebudowa i wyposażenie Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  oraz III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii odcinek A Narodowego Instytutu Onkologii -PIB Oddział w Gliwicach , w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego".  
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-103/22 z dnia 12.12.2022 r. 
 2. Program Funkcjonalno- Użytkowy- zał. nr 1
 3. Rysunek piętro III- inwentaryzacja
 4. Rysunek piętro V-inwentaryzacja
 5. Rysunek  piętro III- przebudowa
 6. Rysunek  piętro V- przebudowa
 7. Oświadczenie - zał. 2
 8. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 9. Wymagany termin złożenia oferty: 22 grudnia 2022 r. 
 10. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2022r.
 11. Projekt umowy
1074). Zapytanie ofertowe dot. usługi zarządzania , rozliczania i realizowania sprawozdawczości dla projektu wg. załączonego opisu przedmiotu zamówienia dla NIO-PIB O/Gliwice. 
 1.  Zapytanie ofertowe DA/DT-381-104/22 z dnia 12.12.2022 r. 
 2. Oświadczenie - zał. 1
 3. Oświadczenie - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty 22.12.2022 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.12.2022 r. 
 7. Formularz ofertowy- wersja edytowalna. 
​1077). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism zagranicznych na 2023r. dla Biblioteki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DN/DKN-072-54/22 z dnia 14.12.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.12.2022r.
1080). Zapytanie ofertowe dot. zakupu testów TOSI FLEXI CHECK 8 op. (1 op. = 25 szt.) dla Zakładu Radioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-238/22 z dnia 16.12.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.12.2022r.
1084). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy aparatów do indywidualnych ćwiczeń oddechowych w ilości 2000 szt. dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-241/22 z dnia 20.12.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 28.12.2022 r. 
 6. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna
1087). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózka transportowego dla pacjenta dla Przychodni Przyklinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-243/2022 z dnia 23.12.2022 r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.12.2022r.  
1088).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-85/22 z dnia 23.12.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja asortymentowo- cenowa, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.01.2023r. 
 4. Załącznik nr 20 oświadczenie - wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 21 specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 30.12.2022 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 03.01.2023 r. 
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 09.01.2023 r. 
 8. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do 13.01.2023 r. 
1089). Zapytanie ofertowe dot. udzielania personelowi NIO-PIB/O Gliwice konsultacji po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV, HBV, HCV) przez okres 12 miesięcy. 
 1.  Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-244/22 z dnia 27.12.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 28.12.2022 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 03.01.2023 r. 
1090). Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na przygotowaniu : protokołu badania klinicznego w porozumieniu z pracownikami NIO-PIB w Gliwicach, nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia wniosku do URPL i KB na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych opis badania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-9/2022 z dnia 27.12.2022 r. 
 2. Wzór oświadczenia
 3. Opis badania
 4. Formularz ofertowy
 5. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 3 stycznia 2023 r. godz. 10:00. 
 8. Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.01.2023 r. 
1091). Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie Państwowym Instytucie  Badawczym O/Gliwice. 
 1.  Zapytanie ofertowe DA/DT-381-107/22 z dnia 28.12.2022 r. 
 2.  Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 03.01.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.01.2023 r. 
1092). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy odzieży roboczej, obuwia roboczego, odzieży dla portierów i kierowców oraz środków ochrony indywidualnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-01/23 z dnia 02.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa - zad. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 3
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 4
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 5
 7. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 6
 8. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 7
 9. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 8
 10. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 9
 11. Klauzula informacyjna RODO-  zał. 2
 12. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 13. Wymagany termin złożenia oferty- 09.01.2023 r. 
 14. Pytanie i odpowiedź z dnia 05.01.2023 r. 
 15. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert na dzień 12.01.2023 r. 
1093). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 pomp próżniowych Tepro Koszalin AT63A. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-01/23 z dnia 04.01.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Zdjęcia tabliczek znamionowych pomp próżniowych - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 12.01.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.01.2023r.
1094). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw gazów technicznych na okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-02/23 z dnia 05.01.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Specyfikacja Asortymentowo-cenowa - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 17.01.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2023r.
 7. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.01.2022 r. 
 9. Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.01.2023r.
1095). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy zestawu do badań ultrasonograficznych dla NIO-PIB O/Gliwice według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego  zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-5/23 z dnia 05.01.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 11.01.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2023r.
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 12.01.2023r.

1096). Zapytanie cenowe  w celu  ustalania szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy inkubatora  CO2 do hodowli komórkowej dla NIO-PIB O/Gliwice według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-6/23 z dnia 05.01.2023 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 13.01.2023 r.   
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.01.2023 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 16.01.2023 r. 
1097). Zapytanie ofertowe dot. usługi transportu krwi, jej składników i materiałów biologicznych przez okres 12 miesięcy dla NIO-PIB O/Gliwice , zgodnie z załączoną specyfikacją asortymentowo-cenową , stanowiącą załącznik nr 1 oraz szczegółowymi warunkami realizacji usługi określonymi
w załączniku nr 2. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-01/23 z dnia 05.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Szczegółowe warunki realizacji usługi transportu krwi , jej składników i materiałów biologicznych - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2023 r. 
1098). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 elektrycznych grzejników olejowych dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-03/23 z dnia 10.01.2023 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2023 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 31.01.2023r.
1099). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 3 szt. lampek biurkowych dla  Działu Aparatury Medycznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-04/23 z dnia 10.01.2023 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2023 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 31.01.2023r.
1100). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 1 szt. lampki z lupą dla  Działu Aparatury Medycznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-05/23 z dnia 10.01.2023 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2023 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 31.01.2023r.
1101). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw nabiału i tłuszczy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-03/23 z dnia 12.01.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia /specyfikacja asortymentowo -cenowa - zał. 1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 19.01.2023 r. 
1102). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 pomp próżniowych Tepro Koszalin AT63A. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-01A/23 z dnia 13.01.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna RODO, oświadczenie Wykonawcy, zdjęcia tabliczek znamionowych/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 20.01.2023 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 23.01.2023 r. 
1103). Zapytanie ofertowe dot.  dostawy i montażu rolet i żaluzji dla NIO-PIB/O Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-2/23 z dnia 13.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 20.01.2023 r.  
1104). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-04/23 z dnia 16.01.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo -cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna)
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 23.01.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.01.2023r.
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 25.01.2023 r. 
1105).  Zapytanie ofertowe dot. usługi serwisowej na trzykrotne uzupełnienie ciekłego helu do magnesu ASCEND 400 Mhz 98 mm firmy Bruker zlokalizowanym w Zakładzie Fizyki Medycznej  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44- 102 Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-06/23 z dnia 16.01.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.01.2023r.  
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 25.01.2023 r. 
1106). Ogłoszenie konkursowe dot. naboru na głównego badacza i związanego z nim ośrodka w którym przyjmowani i badani będą pacjenci w ramach realizacji projektu niekomercyjnego  badania klinicznego pod nazwą " Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy"
 1. Ogłoszenie konkursowe DN/DPNB-381-1/2023 z dnia 17.01.2023r.
 2. Załączniki /wykaz procedur przewidzianych do wykonania w ramach usługi, zgłoszenie do udziału w naborze na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Termin przesyłania zgłoszeń: 31.01.2023r. godz. 23:59
1107). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu źródeł kalibracyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-8/23 z dnia 17.01.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna)
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.01.2023 r. 
1108). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu USG z elastografią (2 szt.) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-7/23 z dnia 17.01.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna)
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.01.2023 r. 
1109). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw wyrobów medycznych tj. maski i komplety chirurgiczne dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-06/23 z dnia 18.01.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna)
 3. Załącznik nr 1, 2 i 3- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.01.2023 r. 
 5. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 25.01.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.01.2022 r. 
1110).  Zapytanie ofertowe dot. zakupu palet plastikowych w ilości 4 szt. dla Zakładu Planowania Radioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-08/23 z dnia 18.01.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 25.01.2023r. 
1111). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw gazów technicznych na okres 12 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-02A/23 z dnia 18.01.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja asortymentowo- cenowa/
 3. Wymagany termin złożenia oferty:31.01.2023 r. 
1112). Zapytanie ofertowe dot. zakupu szkiełek mikroskopowych i zegarkowych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-05/23 z dnia 18.01.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 25.01.2023r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.01.2023 r. 
1113).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu odczynników do realizacji zadań Biobanku dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-09/2023 z dnia 19.01.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 26.01.2023r.
 7. Pytanie i odpowiedź z dnia 24.01.2023 r. 
 8. Załącznik nr 4- oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna. 
​Projekt pn. " ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki- MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1114).  Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego zakupu owoców i warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-11/23 z dnia 19.01.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.01.2023r. 
1115).  Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw mieszanek gazowych w butlach na okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-07/23 z dnia 19.01.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 03.02.2023r. 
1116). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi wsparcia technicznego producenta wraz z dostępem do aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware dla produktów wymienionych w załączniku nr 1.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI- 072-2/23 z dnia 20.01.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.01.2023r.
 4. UWAGA !!! - zmiana opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  z dnia 23.01.2023 r. 
1117). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego z uwzględnieniem wymaganych przez producentów przeglądów, wymiany materiałów i elementów eksploatacyjnych dla urządzeń obsługujących serwerownie PCPD oraz MDF-01.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI- 072-1/23 z dnia 20.01.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.01.2023r.
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 24.01.2023 r. 
1118). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw przez okres 3 miesięcy masek oraz ubrań chirurgicznych dla klinik i zakładów. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-073-13/23 z dnia 23.01.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1,2,3
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Oświadczenie Wykonawcy. 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 25.01.2023 r. 
1119). Zapytanie ofertowe na dostawę elektrycznej pompy hydroforowej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-08/23 z dnia 23.01.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.01.2023 r. 
1120). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw przez okres 12 miesięcy zestawów do oceny genów fuzyjnych w komórkach nowotworowych z zastosowaniem sekwenatora nowej generacji MiniSeq Illumina dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-14/23 z dnia 23.01.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia zał. 1
 3. Klauzula informacyjna  zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.01.2023 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.01.2023 r. 
1121). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 12 miesięcy masek termoplastycznych do radiochirurgii dla Zakładu Planowania Radioterapii.   
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-15/23 z dnia 24.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał.  1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.01.2023 r. 
1122). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 12 miesięcy nabiału i tłuszczy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-18/23 z dnia 25.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy-  zał.3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 31.01.2023 r.  
1123). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy odzieży roboczej, obuwia roboczego, odzieży dla portierów i kierowców oraz środków ochrony indywidualnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-19/23 z dnia 25.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1  Artykuły DI Elektryczne. 
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2Obuwie profilaktyczne HACCP
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 30.01.2023 r. 
1124). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy jednorazowych nakładek na mop z mikrofibry przeznaczonych do dekontaminacji pomieszczeń skażonych SARS-CoV-2 w ilości 96 opakowań (w opakowaniu 50 szt. ) na okres 12 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-3/23 z dnia 25.01.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 31.01.2023 r. 
1125). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 pomp próżniowych Tepro Koszalin AT63A. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-01B/23 z dnia 31.01.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna RODO, oświadczenie Wykonawcy, zdjęcia tabliczek znamionowych/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 02.02.2023 r. 
1126).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu odczynników do realizacji zadań Biobanku dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-24/2023 z dnia 31.01.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 07.02.2023r.
Projekt pn. " ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki- MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1127). Zapytanie ofertowe dot. dostawy zestawów do detekcji somatycznych- genu PIK3CA w materiale archiwalnym dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-25/23 z dnia 01.02.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty  06.02.2023 r. 
1128). Zapytanie ofertowe dot. dostawy analizatora składu ciała dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-9/23 z dnia 01.02.2023 r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.02.2023r. do godz. 10.00
1129). Zapytanie ofertowe  na dostawę elektrycznej pompy hydroforowej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-08a/23 z dnia 01.02.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 07.02.2023 r. 
1130). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków dla Klinik, Zakładów i Działów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-26/23 z dnia 02.02.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.02.2023r. 


1131). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia posiadanej przez Zamawiającego licencji na system antyspamowy Fortimail VM04.  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-3/23 z dnia 03.02.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.02.2023 r.