Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

809). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy sorbentu SORBACAL SP lub równoważnego stosowanego w procesie suchego oczyszczania spalin powstających podczas unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacji termicznego przekształcania odpadów ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej NIO-PIB. 

 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-37/22 z dnia 11.05.2022 r. 
 2. Formularz ofertowy- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia  oferty: 23.05.2022 r. 

811). Zapytanie ofertowe dot. wzorcowania termometrów i termohigrometrów dla Apteki- łącznie 41 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-39/22 z dnia 13.05.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.05.2022r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2022 r. 
812). Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądu technicznego gaśnic oraz hydrantów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44- 102 Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-38/22 z dnia 13.05.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i oświadczenia/ 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.05.2022r.
819). Zapytanie ofertowe dot. wykonania w okresie 24 m- cy usługi polegającej na całodobowej obsłudze wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowi ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-42/22 z dnia 23.05.2022r.
 2. Załączniki /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, harmonogram przeglądów, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2022r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.09.2022 r. 
824). Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu przenośnika zgrzebłowego żużla OZ.DW 57 zainstalowanego NIO-PIB O/Gliwice- Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-44/22 z dnia 01.06.2022 r. 
 2. Rysunek odżużlacza OZ.DW57
 3. Zdjęcie wału tylnego z łożyskami napinającymi
 4. Zdjęcie części poziomej odżużlacza
 5. Zdjęcie oprawy z łożyskiem wału przedniego
 6. Zdjęcie ślizgów dolnych i górnych
 7. Zdjęcie wału przedniego z kołem pociągowym
 8. Zdjęcie leja wysypowego
 9. Zdjęcie osłony wału przedniego
 10. Zdjęcie części odżużlacza na zewnątrz budynku
 11. Zdjęcie tabliczki znamionowej motoretuktora NORD. 
 12. Klauzula informacyjna RODO.
 13. Oświadczenie Wykonawcy
 14. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2022 r. 
846). Zapytanie ofertowe  na aktualizację oraz wsparcie techniczne dla posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania i backupu przełączników sieciowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-21/22 z dnia 23.06.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. nr 1
 3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.06.2022 r. 
851). Zapytanie ofertowe dot. wykonania badań fizyko chemicznych substancji: roztwór aminopolieteru (kryptofix 222) oraz roztwór wodorotlenku sodu 1M  dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-106/22 z dnia 24.06.2022r.
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.07.2022r.
 4. UWAGA !!! zmiana treści zał. 2 oraz  terminu składania ofert na dzień 12.07.2022 r. 
852). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego zakupu kwasu octowego i wzorców osmolalności do kontroli osmometru dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-107/22 z dnia 27.06.2022r.
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.06.2022r.
854). Zapytanie ofertowe dot. montażu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu 2.20 w budynku PET.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-49/22 z dnia 29.06.2022r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2022r.
860). Zapytanie ofertowe dot. zakupu kliszy DRYSTAR 35,6x 43,5 cm w ilości 2 op. pakowanych po 500 szt. dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-111/22 z dnia 01.07.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.07.2022r.
874). Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniem czystym w ZRO w budynku PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-54/22 z dnia 06.07.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik nr 2 - Rzut pomieszczeń. 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 18.07.2022 r. 
890). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw na okres 12 miesięcy na potrzeby realizacji projektów badawczych realizowanych w NIO- PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-7/2022 z dnia 21.07.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.07.2022r.
 5. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.08.2022 r. 
895). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw pieczywa i wyrobów cukierniczych przez okres 2 miesięcy dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-128/22 z dnia 29.07.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.08.2022r.
896). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw mrożonek warzywnych i garmażeryjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-127/22 z dnia 29.07.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.08.2022r.
897). Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania, wykonania instalacji wyciągowej oraz dobór wentylatora wywiewnego  do dygestorium w pomieszczeniu nr 2.051 na 2 piętrze budynku Diagnostyczno-zabiegowego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-56A/22 z dnia 01.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy- zał. 2
 4. Rzut pomieszczenia - zał. 3
 5. Dokumentacja digestorium- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 23.08.2022 r. 
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.09.2022r.
899). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Atlas Copco SF11+. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-60A/22 z dnia 01.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy  uwzględniające przesłanki wykluczenia  z art.7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Zdjęcie tabliczki znamionowej sprężarki  oraz godziny czasu pracy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.08.2022 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.09.2022 r. 
900). Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi tapicerowania mebli będących na stanie Klinik, Działów i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-132/22 z dnia 02.08.2022 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.08.2022r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.08.2022 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania 29.08.2022r.
901). Zapytanie ofertowe dot. zakupu zestawu do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) łącznie z wymaganymi standardami (do kalibracji/ normalizacji) dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-129/22 z dnia 02.08.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.08.2022r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.08.2022r.
902). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu nr 1.014 w budynku Diagnostyczno-zabiegowym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-62/22 z dnia 03.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Rzut pomieszczenia -zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty do dnia 22 sierpnia 2022 r. 
903). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników do badań standardowych -histopatologia, cytologia dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-134/22 z dnia 03.08.2022 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 09.08.2022 r. 
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.08.2022 r. 
904). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw mrożonek warzywnych i garmażeryjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-136/2022 z dnia 09.08.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.08.2022r.
905). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na obowiązku sukcesywnego udzielania świadczeń specjalistycznych służących profilaktycznej opiece zdrowotnej w stosunku do osób skierowanych przez udzielającego zamówień w zakresie medycyny pracy. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-138/22 z dnia 09.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia / wymagania- zał. 1
 3.  Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2022 r. 
906). Zapytanie ofertowe dot. podniesienia licencji systemu Veeam Backup& Replication z wersji Enterprise do wersji Enterprise PLUS.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-24/22 z dnia 10.08.2022r.
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2022r.
907). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i podłoży hodowlanych do diagnostyki cytogenetycznej przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-138/2022 z dnia 09.08.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.08.2022r.
908). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do diagnostyki cytogenetycznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-137/2022 z dnia 09.08.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.08.2022r.
909). Zapytanie ofertowe na zakup opakowań do transportu próbek dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej w ramach projektu " ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20-00. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-140/22 z dnia 11.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2022 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.09.2022 r. 
910). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi przeglądu i konserwacji cytometrów dla NIO-PIB  Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-49/22 z dnia 11.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 22.08.2022 r. 
 7. Oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna. 
 8. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.08.2022 r. /UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 26.08.2022 r. /. 
 10. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.09.2022 r. 
911).Zapytanie ofertowe dot. zakupu wykrojów termoplastycznych 4 pkt. na kręgosłup i 4 pkt. na szyję i klatkę piersiową wzmocnione dla Zakładu Planowania Radioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-141/22 z dnia 11.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16.08.2022 r. 
912). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zaprojektowania i zabudowy chłodni farmaceutycznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami higienicznymi w pomieszczeniu nr 0.030 Apteki na parterze budynku Diagnostyczno-zabiegowego. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-55A/22 z dnia 12.08.2022
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art.7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Rzut pomieszczenia- zał.3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 26.08.2022 r. 
913). Zapytanie ofertowe dot. kalibracji 2 szt. liczników cząstek wykorzystanych w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-63/22 z dnia 12.08.2022 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 26.08.2022 r. 
 5. Pytanie i odpowiedź z dnia 18.08.2022 r.

914). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot.  sukcesywnych dostaw warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-142/2022 z dnia 12.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja asortymentowo-cenowa /- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. 
 7. Pytanie i odpowiedź z dnia 17.08.2022 r. 
915). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie PIB O/ Gliwice w dwóch wariantach czasowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-41A/22 z dnia 16.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 22.08.2022 do godz. 12.00. 
916). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw mrożonek warzywnych i garmażeryjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-145/2022 z dnia 17.08.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.08.2022r.
917). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do diagnostyki cytogenetycznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-143/2022 z dnia 16.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia /specyfikacja asortymentowo-cenowa/- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.08.2022 r. 
918). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i podłoży hodowlanych do diagnostyki cytogenetycznej przez okres 12 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-144/2022 z dnia 16.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia /specyfikacja asortymentowo-cenowa/ - zał. nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.08.2022 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.08.2022r.
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do 24.08.2022r.  
919). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-50/22 z dnia 17.08.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.08.2022r.
 4. Zadanie nr 1- wersja edytowalna
 5. Zadanie nr 2- wersja edytowalna 
 6. Zadanie nr 3- wersja edytowalna
 7. Zadanie 4- wersja edytowalna
 8. Zadanie 5- wersja edytowalna
 9. Zadanie 6- wersja edytowalna
 10. Zadanie 7- wersja edytowalna
 11. Zadanie 8 - wersja edytowalna
 12. oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna. 
 13. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.08.2022 /UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 26.08.2022 r. do godz. 12:00). 
 14. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.08.2022r.
 15. Załącznik nr 1- Parametry Techniczne z dnia 26.08.2022r.
 16. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do 30.08.2022r.  
 17. Załącznik nr 1 z dnia 29.08.2022r.- wersja edytowalna
 18. Załącznik nr 7 z dnia 29.08.2022- wersja edytowalna
920). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. wymiany sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 na sprężarkę bezolejową.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-59A/22 z dnia 17.08.2022r.
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, tabliczki znamionowe, rzut pomieszczenia stacji sprężarek/  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 25.08.2022r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.08.2022 r. 
921). Zapytanie ofertowe dot. wzorcowania czujników temperaturowych w chłodziarkach, zamrażarkach, cieplarkach i zamrażarkach niskotemperaturowych w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-65/22 z dnia 19.08.2022 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna -Zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2022 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.08.2022r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.08.2022r.
 7. Załącznik nr 1 z dnia 31.08.2022r.
922). Zapytanie ofertowe na zakup opakowań do transportu próbek dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej w ramach projektu " ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20-00. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-147/22 z dnia 22.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.08.2022 r.  
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.09.2022 r. 
923. ​Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot.  sukcesywnych dostaw warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-148/2022 z dnia 22.08.2022 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.08.2022 r. 
924). Zapytanie ofertowe dot. wymiany sprężarek i styczników w jednostce zewnętrznej układu klimatyzacji Fujitsu VRF nr 20 w budynku PET w siedzibie Zamawiającego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-66/22 z dnia 24.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Wyznaczony termin złożenia oferty: do 30.08.2022 r. 
925). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do diagnostyki cytogenetycznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-149/2022 z dnia 24.08.2022 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2022 r. 
926). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi : zad. 1 serwisowania sprzętu endoskopowego prod. Olympus dla Bloku Operacyjnego, Zad. 2 Serwisowania sprzętu endoskopowego prod. Olympus. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-54/22 z dn. 25.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 i 2
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 4 i 5
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 6
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2022 r. 
 7. Załącznik nr 3-  wersja edytowalna. 
 8. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 5 - wersja edytowalna. 
927). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu AGD dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-150/22 z dnia 26.08.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2022r.
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 30.08.2022 r. 
Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

928). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji gazów medycznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-67/22 z dnia 26.08.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2022r.
 4. Informacja o wyniku postepowania z dnia 20.09.2022 r. 
929) Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu " ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-55/2022 z dnia 26.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1-11
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 12
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 13. 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 05.09.2022 r. 
 6. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 3 - wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
 10. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 11. Załącznik nr 6 - wersja edytowalna
 12. Załącznik nr 7 - wersja edytowalna
 13. Załącznik nr 8 - wersja edytowalna
 14. Załącznik nr 9- wersja edytowalna
 15. Załącznik nr 10 - wersja edytowalna
 16. Załącznik nr 11- wersja edytowalna.
 17. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 09 września 2022 r. 
 18. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10.00. 
 19. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.09.2022 r. 
 20. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert: 23.09.2022 r. 
 21. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do 30.09.2022 r. 
930). ​ Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi tapicerowania mebli będących na stanie Klinik, Działów i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-152/22 z dnia 26.08.2022 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.09.2022r.
 5. Pismo dot. zmian terminu oględzin i składania ofert.
 6. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 16 września 2022 r. 
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2022r.
931). Zapytanie ofertowe  na świadczenia zdrowotne polegające na obowiązku sukcesywnego udzielania świadczeń specjalistycznych służących profilaktycznej opiece zdrowotnej w stosunku do osób skierowanych przez udzielającego zamówień w zakresie medycyny pracy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-153/22 z dnia 29.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2022 r. 
932). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji w sterowni 409/410 . 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-68/22 z dnia 30.08.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki z art.7 ust.1 ustawy - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do 06.09.2022 r. 
 5. Informacja o wyniku postepowania z dnia 14.09.2022 r. 
933). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot.  sukcesywnych dostaw warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-154/2022 z dnia 30.08.2022 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2022r.
934). Zapytanie cenowe dot. dostawy skanera żył (2 szt.)  dla NIO-PIB Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-58/22 z dnia 31.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2, Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.09.2022 r. do godz. 9:00. 
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 5. Oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.09.2022 r. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 09.09.2022 r. do godz.12:00.

935). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu zarządzającego aparatami POCT dla NIO-PIB Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-57/2022 z dnia 31.08.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2, Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3, Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.09. 2022 r. do godz. 9:00. 
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 5. Oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna
 7. Pytania i odpowiedzi 06.09.2022 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 20.09.2022 r. do godz. 12:00.  
 8. Informacja podsumowująca spotkanie z dnia 14.09.2022 r. 
936). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy stołu sekcyjnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-59/22 z dnia 01.09.2022r.
 2. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
 3. Załączniki / oświadczenie Wykonawcy i klauzula informacyjna/
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2022r.
937). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wężyka elastycznego do azotu.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-69/22 z dnia 05.09.2022r.
 2. Załącznik nr 2- oświadczenie Wykonawcy
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2022r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.09.2022 r. 
938). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów  dla lekarzy wg. poniższego : 
               w dniu 19.09.2022 r od godz. 11.05 do godz.11.50 Temat wykładu: " Molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne" 
               w dniu 19.09.2022 r. od godz. 11.55 do godz.12.40 Temat wykładu : " Współpraca  patologa, diagnosty molekularnego, radiologa, radioonkologa i onkologa klinicznego" 
               w dniu 20.09.2022 r. od godz. 8.00 do godz. 9.30 Temat wykładu: " Zasady diagnostyki radiologicznej  nowotworów przewodu pokarmowego" 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-18/22 z dnia 06.09.2022 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2022 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.09.2022 r.  
939). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu krwi i jej składników oraz oznaczeń przeciwciał CMV IgM na okres 24 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-158/22 z dnia 07.09.2022 r. 
 2. Szacunkowa ilość zamawianej krwi i jej składników - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2022 r. 
940). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 26.09.2022r. od godz. 09.00 do godz. 10.00.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-19/22 z dnia 07.09.2022r.
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia: 14.09.2022r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 16.09.2022 r. 
941). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot.  sukcesywnych dostaw warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-159/2022 z dnia 09.09.2022 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2022r.
942). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodnego z zarządzeniem NR 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-25/22 z dnia 12.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. 1
 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
 4. Zarządzenie NR 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - zał. 3
 5. Załącznik nr 2 do zarządzenia NR 68/2022/BBIICD- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 23.09.2022 r. 
943). Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania analiz jałowości produktów radiofarmaceutycznych w ilości 60 usług dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-161/22 z dnia 12.09.2022r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.09.2022r.
944). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 szt. jednofunkcyjnych przepływowych lamp wirusobójczych i bakteriobójczych UV-C z elektronicznym licznikiem czasu pracy dla Zakładu Brachyterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-70/22 z dnia 12.09.2022r.
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.09.2022r.
945). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 szt. przepływowych lamp wirusobójczych i bakteriobójczych UV-C z licznikiem czasu pracy, przejezdnych na statywie, jednofunkcyjnych dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-71/22 z dnia 12.09.2022r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.09.2022r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.09.2022 r. 
946). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. wymiany sprężarek Boge Kompressoren na sprężarki bezolejowe. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-72/22 z dnia 13.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy- zał. 2 
 4. Tabliczka znamionowa sprężarki Boge Kompressoren(1) - zał. 3
 5. Tabliczka znamionowa sprężarki Boge Kompressoren (2) - zał. 4
 6. Opis instalacji sprężonego powietrza- zał. 5
 7. Rzut pomieszczenia stacji sprężarek - zał. 6
 8. Przyłącze do zbiornika ciśnieniowego - zał. 7
 9. Wymagany termin złożenia oferty: do 20.09.2022 r.  
 10. Pytanie i odpowiedź z dnia 16.09.2022 r. 
947). Zapytanie ofertowe na rozbudowę macierzy Hitachi VSP G200. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-26/22 z dnia 13.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. 1
 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.09.2022 r. 
948). Zapytanie ofertowe  dot. usługi badawczej polegającej na realizacji niekomercyjnego badania klinicznego pod nazwą " Wieloośrodkowe , otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego , progresującego raka kory nadnerczy". 
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-6/2022/P1 z dnia 13.09.2022 r. 
 2.  Skrócony opis projektu - zał. 1
 3. Wykaz procedur przewidzianych do wykonania w ramach usługi- zał. 2
 4. Formularz ofertowy - zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 4
 6. Klauzula informacyjna RODO- zał. 5
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 26.09.2022 r.  do godz. 23.59.  
949). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków dla Apteki i Zakładu Patologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-163/22 z dnia 13.09.2022r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.09.2022r.
950). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy i montażu krzeseł , foteli i ławek dla NIO-PIB w Gliwicach z podziałem na zadania : Zadanie -1 -Fotele i krzesła obrotowe oraz dostawne, Zadanie 2 - Ławki do poczekalni. 
 1.  Zapytanie  cenowe DA/AA-231-3-39/22 / Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 1.1-1.2 /opis przedmiotu zamówienia- zał. 2.1-2.2, Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3, Klauzula informacyjna RODO- zał. 4/. 
 2. Wymagany termin złożenia ofert: 20.09.2022 r. 
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
951). Zapytanie ofertowe na zakup palet plastikowych, zmywalnych przeznaczonych do przechowywania materiałów zużywalnych w pracowniach, umożliwiających utrzymanie warunków higienicznych w należytych standardach zgodnie z przepisami o wy. 80 cm x 60 cm
         (tolerancja +/- 5 cm) - 8 szt. dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-164/22 z dnia 14.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 23.09.2022 r.   
952). Zapytanie ofertowe  na zakup plastikowych koszyków  zmywalnych na ligninę oraz drobne materiały zużywalne wykorzystywane w procesie diagnostycznym o wym. 26x18x12 cm -60 szt. dla Zakładu Patologii Nowotworów.  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-165/22 z dnia 14.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.09.2022 r. 
953). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu nożyków do zgrzewarki TSCD II -4100 szt. dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-166/22 z dnia 14.09.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 23.09.2022 r. 
954). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. prenumeraty czasopism zagranicznych na 2023 r. dla Biblioteki NIO-PIB O/ Gliwice. 
 1. Zapytanie cenowe DN/DKN/AW/231-006/22 z dnia 14.09.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin  złożenia oferty: 27.09.2022 r. 
955). Zapytanie ofertowe dot. modernizacji instalacji gazów medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-73/22 z dnia 15.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Rzut pomieszczeń Endoskopii- zał. 3. 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 22.09.2022 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 23.09.2022 r. 
956).  Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzania jednorazowych, okresowych przeglądów serwisowych wraz z wymianą zużywalnych części eksploatacyjnych urządzeń znajdujących się w stacjach uzdatniania wody. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-74/22 z dnia 16.09.2022 r. 
 2. Zestawienie urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych , które należy wymienić podczas przeglądu dla zad. nr 1 zawarte zostały w załączniku : nr 1 , dla zad. nr 2 zawarte zostały w załączniku : nr 2- Wersja edytowalna. 
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 28.09.2022 r.
957). Zapytanie ofertowe  dot. dostawy fotela laryngologicznego dla NIO-PIB O/Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-64/22 z dnia 20.09.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty 30.09.2022 r. 
 6. zał. 1- wersja edytowalna
 7. zał. 2- wersja edytowalna.  
958). Zapytanie ofertowe dot. dostawy odczynników do 18F-PSMA-1007. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-169/22 z dnia 21.09.2022 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3 
 5. Wymagany termin złożenia oferty 27.09.2022 r. 
959). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 261 szt. gaśnic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/IPOŻ-381-1/22
 2. Wymagany termin złożenia oferty 04.10.2022r.
960). Zapytanie ofertowe dot. modernizacji instalacji gazów medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-73A/22 z dnia 23.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy- zał. 2
 4. Rzut pomieszczeń Endoskopii - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 30.09.2022 r. 
961). Zapytanie ofertowe  dot. zaprojektowania , wykonania instalacji wyciągowej oraz dobór wentylatora  wywiewnego do dygestorium w pomieszczeniu nr 2.051 na 2 piętrze budynku Diagnostyczno-zabiegowego. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-56B/22 z dnia 23.09.2022 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. - 1 
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy - zał. 2
 4. Rzut pomieszczenia- zał. 3
 5. Dokumentacja digestorium - zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 10.10.2022 r.