Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

415). Zapytanie cenowe dot. dostawy urządzęń zgodnie z opisem w załacznikach od 1 do 8
 1. Zapytanie DA/DT-381-06/21 z dnia 11.02.2021 r.
 2. Dostawa liczników cząstek- zadanie 1
 3. Dostawa stacjonarnego miernika punktu rosy - zadanie 2
 4. Dostawa mierników mocy dawki FH40G-10- zadanie 3
 5. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia EKO-C v.4.2- zadanie 4
 6. Dostawa mierników mocy dawki PM 1610A- zadanie 5
 7. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia CoMo170- zadanie 6
 8. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia RadEyeB20 ER- zadanie 7
 9. Dostawa mierników mocy dawki i skażenia RedEye SPRD GN - zadanie 8
 10. Klauzula informacyjna RODO
 11. Wymagany termin złożenia oferty: 22.02.2021 r.
 12. Pytania i odpowiedzi
 13. Pytania i odpowiedzi
 14. Pytania i odpowiedzi
 15. Pytania i odpowiedzi
 16. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.05.2021r.
416). Zapytanie ofertowe dot. wykonania wzorcowania/sprawdzenia mierników rejestratorów oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-05/21 z dnia 12.02.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 3
 5.  Wymagany termin złożenia ofert: 26 lutego 2021 r.  
417). Zapytanie ofertowe dot. naprawy zasilacza UPS EMERSON Network Power model I/O BOX TRINERGY CUBE 600 kVA 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-08/21 z dnia 15.02.2021r.
 2. Załącznik nr 1 /klauzula/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22 luty 2021r.
427). Zapytanie ofertowe dot. zapotrzebowania na badania konsultacyjne immunohematologiczne w trybie CITO dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-23/2021 z dnia 26.02.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - badania konsultacyjne immunohematologiczne w trybie CITO- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 02.03.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.03.2021r.
428). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi wymiany aktualnie posiadanego przez Zamawiającego Systemu Komunikacji Głosowej określanego dalej jako centrala telefoniczna wraz z 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym  oraz z możliwością przedłużenia wsparcia producenta na kolejne  minimum 48 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DO/DI-072-6/21 z dnia 26.02.2021 r. 
 2.  Załącznik 1- Stan obecny (Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przez Zamawiającego do obsługi komunikacji głosowej, fax oraz usług dodatkowych realizowanych przez obecną centralę telefoniczną)
 3. Załącznik nr 2 -Parametry minimalne aparatów telefonicznych. 
 4. Załacznik 3- Opis systemu
 5. Załącznik 4- Klauzula informacyjna RODO. 
 6. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 09.03.2021 r. /  
 7. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 12.03.2021 r. /  
 8. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 16.03.2021 r. /  
 9. Wymagany termin złożenia oferty: 19.03.2021 r.  
 10. Pytania  i odpowiedzi  z dnia 17.03.2021 r. 
 11. Załącznik nr 2 - Parametry minimalne aparatów telefonicznych. 
429). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych I-VI dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-24/21 z dnia 01.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 2
 4. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 3
 5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 4
 6. Opis przedmiotu zamówienia-  zał. 5
 7. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 6
 8.  Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 9. Wymagany termin złożenia oferty; 08.03.2021 r. 
 10. Pytania i odpowiedzi. 
430). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy Koncentratu Krwinek Płytkowych po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych- 45 j. (KKP)
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-25/21 z dnia 03.03.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.03.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi
431). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonania przeglądu i konserwacji systemu do cytologii płynowej dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-15/21 z dnia 04.03.2021
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.03.2021 r. 
 5. Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert. Wymagany termin złożenia ofert: 15.03.2021 r.
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.04.2021 r. 
432). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników i sondy FISH do diagnostyki hematologicznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-29/21 z dnia 08.03.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 15.03.2021 r. 
433). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu kuchennego dla NIO-PIB  Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-28/2021 r. z dnia 08.03.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa -zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zal. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej : 12.03.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.03.2021 r. 
434). Zapytanie cenowe  w celu ustalenia szacunkowej wartośc zamówienia dot. świadczenia usług telefonii komórkowej i usług pakietowanej transmisji danych przez okres 36 miesięcy. 
 1.  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DO/DI-072--7/21 z dnia 08.03.2021 r. 
 2. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 12.03.2021 r. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej : 19.03.2021 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.03.2021r.
435).  Zapytanie ofertowe  na sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy odczynnika Sernheimera Malbina -2 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-30/21 z dnia 08.03.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 15.03.2021 r. 
436). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla DN/CBT.  
Realizacja niniejszego zamówienia jest dofinansowana w ramach projektu pn. „Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy w ocenie ryzyka zachorowania na raka piersi” [SEMPRA] (umowa
nr 2019/34/H/NZ7/00503) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-16/21 z dn. 09.03.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 17.03.2021 r.  
 3. Parametry techniczne. 
437). Zapytanie ofertowe dot. usługi wzorcowania przetworników parametrów środowiskowych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-31/2021 r. z dnia 09.03.2021 r. 
 2. Opis przemiotu zamówienia- zał. 1 i 2.
 3. Klauzula informacyjna RODO.
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do 16.03.2021 r. , godzina 14.00.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.03.2021r.
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.04.2021r.
438). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wraz z wymianą dwóch drzwi kabinowych automatycznych teleskopowych dźwigu osobowego D16 typu SPT16/06 produkcji KONE dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-10/21 z dnia 10.03.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zal. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 18 marca 2021 r. 
439). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do cytowirówki barwiącej Aerospray Pro dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-32/21 z dnia 10.03.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.03.2021 r. 
440). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dzierżawy urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z akcesoriami jednorazowymi na okres 36 m-cy dla ZAIT NIO.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-17/21 z dn. 10.03.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 17.03.2021 r. 
 3. Parametry techniczne- zał. 1
 4. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert  do dnia 25.03.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.03.2021r.
 6. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 29.03.2021r.
441). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia dot. zakupu i dostarczenia samochodu osobowego dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-231-3-21/12 z dnia 11.03.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna -załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.03.2021 r.
442). Zapytanie ofertowe dot. zestawów do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa dla Bloku Operacyjnego
 1. Zapytanie ofertowe DK/BO-073-6/2021 z dnia 12.03.2021 r.
 2. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 17.03.2021 r.
443) Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi przeglądu i kalibracji automatycznych strzykawek firmy Bracco dla Zakladu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 1. Zapytanie ofertowe z dnia DA/AM-231-18/21 z dnia 12.03.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.03.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.03.2021r.
444). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów  zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotorów. 
 1. Zapytanie DO/DZ-072-39/21 z dnia 15.03.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.03.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi. 
445). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy baterii i akumulatorów.
 1. Zapytanie DA/DT-381-11/21 z dnia 16.03.2021r.
 2. Załączniki /klauzula i specyfikacja asortymentowo- cenowa/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 31.03.2021 r.
 4. Pytania i odpowiedzi. 
 5. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 6. Pytania i odpowiedzi. 
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania / pismo z dn. 30.03.2021 r. / 
446). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy źródeł kalibracyjnych dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-19/21  z dnia 17.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr.1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 26.03.2021 r. 
 5. Załącznik źródła kalibracyjne - wersja edytowalna. 
447). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu elektrokardiografów
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-21/21 z dnia 18.03.2021r.
 2. Załączniki /parametry techniczne i klauzula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 26.03.2021r.
448). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu medycznego
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-20/21 z dnia 18.03.2021r.
 2. Załączniki /parametry techniczne i klauzula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 26.03.2021r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.03.2021r.
 8. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 29.03.2021r.
 9. UWAGA!!!  Nowy termin składania ofert do dnia 06.04.2021 r. dla Zad. 3 - Materac grzewczy na stół operacyjny. 
449). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szcunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do cytowirówki barwiącej Aerospray Pro
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-41/21 z dnia 18.03.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja i klauzula/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 25.03.2021r.
450). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu specjalizacyjnego dla lekarzy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-43/21 z dnia 22.03.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjno RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 25.03.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 31.03.2021r.
451). Zapytanie ofertowe dot. usługi wzorcowania przetworników parametrów środowiskowych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-44/2021 z dnia 22.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1
 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Informacje o przetwornikach firmy Dwyer - zał. nr 3
 5. Informacje o przetwornikach firmy COMET- zał. nr 4. 
 6. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 5
 7. Wymagany termin złożenia oferty: do 29.03.2021 r. 
 8. Informacja o wyniku postepowania  z dnia 21.04.2021 r. 
452). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. zakupu i dostarczenie samochodu osobowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-231-3-21/21 z dnia 22.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr . 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29 .03.2021 r. 
453). Zapytanie ofertowe dot. wymiany drzwi osłonnych w kabinach terapeutycznych K4 oraz K5 w Zakładzie Brachyterapii
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-12/21 z dnia 22.03.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja i przedmiot zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.04.2021r.
454). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw mięsa, wędlin, pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-45/2021 z dnia 22.03.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja i klauzula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.03.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.03.2021
455). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu pojemników na materiały diagnostyczne
 1. Zapytanie cenowe DL/ZA-381-20/21 z dnia 22.03.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja i klauzula/
 3. Wymagany termin złożeia oferty /22.03.2021r./
456). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlano- wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania  pn. "Przebudowa z adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na  poziomie -1 budynku Głównego wpisanego do rejestru zabytków kategorii A (na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia 2004r. nr WUOZ-KL/4160/6809/42/04) na BIOBANK
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-14/21 z dnia 23.03.2021r.
 2. Załącznik nr 1- Program Funkcjonalno- Użytkowy
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 06.04.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.04.2021r.
457). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlano- wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania  pn. "Przebudowa bunkra terapeutycznego K1 w Zakładzie Brachyterapii zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Głównego wpisanego do rejestru zabytków kategorii A (na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia 2004r. nr WUOZ-KL/4160/6809/42/04
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-13/21 z dnia 23.03.2021r.
 2. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 06.04.2021r
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.04.2021r.
458). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy , zaprogramowania i uruchomienia wraz z niezbędnym osprzętem stacji operatorskiej , aplikacji wizualizacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i Kontroli Dostępu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-15/21 z dnia 24.03.2021 r. 
 2. Print Screen wszystkich ekranów synoptycznych SSP i SSWiN (załącznik nr. 1)
 3.  załącznik nr 1 cd. 
 4. załacznik nr 1 cd. 
 5. Opis aplikacji (załącznik nr 2)
 6. Klauzula informacyjna RODO- (załącznik nr 3) .
 7. Wymagany termin złożenia oferty : 07.04.2021 r. 
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2021 r. 
459). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu medycznego.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-25/21 z dnia 25.03.2021r.
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia i klauzula/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.04.2021r.
 4. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 5. Załacznik nr 2- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 7. Załacznik nr 4- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 6- wersja edytowalna
 10. Załącznik nr 7- wersja edytowalna
 11. Załącznik nr 8- wersja edytowalna. 
 12. Załącznik nr 9- wersja edytowalna
 13. Załącznik nr 10- wersja edytowalna. 
 14. Pytania i odpowiedzi z dnia 07.04.2021r.
 15. UWAGA! Nowy termin składania ofert:  13.04.2021
 16. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.04.2021 r. 
460). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. przedłużeni licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu Firewall.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-8/21 z dnia 25.03.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 02.04.2021r.
461). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych  dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-46/21 z dnia 26.03.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.03.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania. 
462) Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. sukcesywnych dostaw sprzętu komputerowego przez okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-9/21 z dnia 26.03.2021 r. 
 2. Specyfikacja techniczna i ilościowa. - załacznik nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 09.04.2021 r. 
 4. Klauzula informacyjna RODO. 
463). Zapytanie ofertowe dot, świadczenia usługi wykonaia kalibracji 300 sztuk pipet rocznie dla Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach według wymagań opisanych w załącznikach do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-27/11 z dnia 26.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 01.04.2021 r. 
464). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-48/21 z dnia 29.03.2021
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złozenia oferty cenowej 06.04.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.04.2021 r. 
465). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów dla lekarzy. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-47/2021 z dnia 29.03.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  06.04.2021 r. 
466). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy źródeł kalibracyjnych dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-19/21 z dnia 30.03.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 09.04.2021 r. 
467). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw mięsa, wędlin, pieczywa i wyrobów cukierniczych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-51/2021 z dnia 31.03.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 07.04.2021r.
468). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu istalacji ciekłego azotu z kwalifikacją zamrażarek i zbiorników kriogenicznych oraz mapowania jednego zbiornika CryoCE 24K
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-16/21  z dnia 01.04.2021
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 14.04.2021r.
 3. Klauzula informacyjna RODO
469). Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na sprawdzeniu funkcjonowania wentylacji pomieszczeń czystych Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnej PET oraz sprawdzenia jakościowe powietrza sprężonego
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-380-17/21 z dnia 01.04.2021r.
 2. Załączniki / Sprawdzenie funkcjonowania wentylacji pomieszczeń czystych i sprawdzenie jakościowe powietrza spręźnego/
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 14.04.2021
470). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy akumulatorów do urządzeń medycznych dla potrzeb Zakładów/Klinik Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie -Państwowy Instytut Badawczy Oddział  w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-29/21 z dnia 01.04.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 09.04.2021 r.  
 5. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 16.04.2021r.
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 13.04.21 / zmiana opisu przedmiotu zamówienia
471). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli  będących na stanie Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy O/ Gliwice. 
 1.  Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-52/21 z dnia 01.04.2021 r. 
 2. Wykaz mebli przeznaczonych do tapicerowania- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.04.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania 27.04.2021 r. 
472). Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy odczynników  do izolacji kwasów  nukleinowych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-52/21 z dnia 01.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO.
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.04.2021 r. 
473). Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu split dla ZMNiEO w trzech pomieszczeniach odpadów prmieniotwórczych: nr 82, nr 83, nr 86 na poziomie suteryn w budynku Głównym.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-18/21 z dnia 07.04.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.04.2021r.
 3.  Pismo dot. zmiany numeracji pomieszczeń. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.04.2021 r. 
474). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szcunkowej wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu medycznego.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-30/21 z dnia 07.04.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzaula/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3-  wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 14.04.2021r. do godz 10.00
475). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. zakupu ultrawirówki dla Centrum Badań Translacyjnych i  Biologii Molekularnej Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-31/21 z dnia 08.04.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 -klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej : 14.04.2021 r. do godz. 10:00. 
 5. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna. 
476). Zapytanie ofertowe na dostawę pokrowców płóciennych na łóżka szpitalne w ilości 150 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-57/21 z dnia 12.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja , zdjęcia pokrowców. - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 23.04.2021 r. 
477). Zapytanie ofertowe dot. usługi serwisowej polegającej na przeprowadzaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych, wykonywaniu napraw, usuwaniu bieżących awarii oraz świadczeniu merytorycznych konsultacji i wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji całego systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (AMS) do powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 eksploatowanego w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-19/21 z dnia 12.04.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 23.04.2021 r.
478).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zakup odczynników , materiałów oraz wzorców uzywanych do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz do zwalniania materiałów niezbędnych do produkcji radiofarmaceutyków. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-61/21 z dnia 13.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja- załącznik 1-7
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 8
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.04.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.04.2021
 6. Specyfikacja zał. 1- wersja edytowalna. 
 7. Specyfikacja zał. 2- wersja edytowalna
 8. Specyfikacja zał. 3 - wersja edytowalna
 9. Specyfikacja zał. 4- wersja edytowalna
 10. Specyfikacja zał. 5 - wersja edytowalna
 11. Specyfikacja zał. 6 - wersja edytowalna
 12. Specyfikacja zał. 7- wersja edytowalna. 
 13. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.04.2021 r. 
 14. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2021 r. 
479). Zapytanie cenowe w celu ustalania szacunkowej wartości zamówienia na usługę wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-60/21 z dnia 13.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 20.04.2021 r. 
480). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii -Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-58/2021 z ddnia 13.04.2021 r
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.04.2021 r. 
481). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw baterii i akumulatorów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-20/21 z dnia 13.04.2021r.
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2021r.
482). Zapytanie ofertowe dot. dostawy zgrzewarki do ogniw akumulatorowych wraz z dodatkowymi akcesoriami dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-21/21 z dnia 13.04.2021r.
 2. Załączniki / Specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2021r.
483). Zapytanie ofertowe dot. naprawy zasilacza UPS EMERSON Network Power model I/O Box Trinergy Cube 600kVA dla Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-23/21 z dnia 15.04.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 23.04.2021 r. 
484). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu materaca grzewczego na stół operacyjny dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii . 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-32/21 z dnia 16.04.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 27.04.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
485). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatów ultrasonograficznych: Zad 1. Aparat ultrasonograficzny z elastografią, Zad. 2 Aparat ultrasonograficzny  dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-33/21 z dnia 19.04.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 27.04.2021 r. 
 3. Aktualizacja przedmiotu zamówienia dla zad. 2 / UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 04.05.2021 r. 
 4. Zad. 1 - wersja edytowalna
 5. Zad.2  - wersja edytowalna
486).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu detektorów półprzewodnikowych do pomiarów in-vivo wiązek fotonowych 6MV - 17 szt. dla Zakładu Fizyki Medycznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-34/21 z dnia 21.04.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2021 r. do godz. 10.00. 
 4. Pytania i odpowiedzi 
487). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości  zamówienia na sukcesywne dostawy jaj, ryb i przetworów rybnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-63/2021 z dnia 21.04.2021 r. 
 2.  Załącznik nr 1
 3. Załacznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO 
 5. Wymagany termin złożenia oferty 28.04.2021 r.
488). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy nowych butli tlenowych 3l (4 szt.) wraz z dedykowanymi reduktorami tlenowymi (4 sztuki) na potrzeby Zakładu Radioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-24/21 z dnia 21.04.2021r.
 2. Załącznik /klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2021r.
489). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na zakup odczynników, materiałów oraz wzorców używanych do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz do zwalniania materiałów niezbędnych do produkcji radiofarmaceutyków. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-64/21 z dnia 22.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zał. 1-5
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał.  6
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 07.05.2021 r. 
 5. Załacznik nr 1- wersja edytowalna 
 6. Załacznik nr 2- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
 9. Załacznik nr 5- wersja edytowalna
490). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-073-66/2021 z dnia 23.04.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.04.2021r.
491). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw wędlin i mięs.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-66/2021 z dnia 26.04.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2021r.
492). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów dla lekarzy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-67/21 z dnia 26.04.2021r.
 2. Klauzula informacyjna 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 04.05.2021r.
493). Zapytanie ofertowe dot. zakupu płytek wymiennych wielorazowego użytku kompatybilnych z aparatem do brachyterapii HDR Flexitron/Mikroselektron HDR (Base Plate Stepper 6F i Front Plate Stepper 6F) dla Zakładu Brachyterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-68/2021 z dnia 27.04.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 04.05.2021 r. 
494). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej  wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw szybkich zestawów histochemicznych dla Zakładu  Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ -072-69/21 z dn. 28.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyna - RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 05.05.2021 r. 
495). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na sukcesywne dostawy jaj, ryb i przetworów rybnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-70/21 z dnia 30.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.05.2021 r. 
496). Zapytanie ofertowe dot. zakupu podnośnika pacjenta wraz z akcesoriami dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-36/21 z dnia 30.04.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty11.05.2021r.
497). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu lamp zabiegowych (7 szt.) dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-37/21 z dnia 30.04.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informcyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.05.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.05.2021r.
498). Zapytanie ofertowe dot. zakupu folii rękawówki 1500 x 0,200 mm- 2 szt. (2 bele)
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-72/21 z dnia 05.05.2021r.
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2021r.
499). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-73/2021 z dnia 05.05.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2021r.
500). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń medycznych- wag.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-38/2021 z dnia 06.05.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 14.05.2021r.