Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

482). Zapytanie ofertowe dot. dostawy zgrzewarki do ogniw akumulatorowych wraz z dodatkowymi akcesoriami dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-21/21 z dnia 13.04.2021r.
 2. Załączniki / Specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2021r.
485). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatów ultrasonograficznych: Zad 1. Aparat ultrasonograficzny z elastografią, Zad. 2 Aparat ultrasonograficzny  dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-33/21 z dnia 19.04.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 27.04.2021 r. 
 3. Aktualizacja przedmiotu zamówienia dla zad. 2 / UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 04.05.2021 r. 
 4. Zad. 1 - wersja edytowalna
 5. Zad.2  - wersja edytowalna
486).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu detektorów półprzewodnikowych do pomiarów in-vivo wiązek fotonowych 6MV - 17 szt. dla Zakładu Fizyki Medycznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-34/21 z dnia 21.04.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2021 r. do godz. 10.00. 
 4. Pytania i odpowiedzi 
487). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości  zamówienia na sukcesywne dostawy jaj, ryb i przetworów rybnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-63/2021 z dnia 21.04.2021 r. 
 2.  Załącznik nr 1
 3. Załacznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO 
 5. Wymagany termin złożenia oferty 28.04.2021 r.
488). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy nowych butli tlenowych 3l (4 szt.) wraz z dedykowanymi reduktorami tlenowymi (4 sztuki) na potrzeby Zakładu Radioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-24/21 z dnia 21.04.2021r.
 2. Załącznik /klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2021r.
489). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na zakup odczynników, materiałów oraz wzorców używanych do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz do zwalniania materiałów niezbędnych do produkcji radiofarmaceutyków. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-64/21 z dnia 22.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zał. 1-5
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał.  6
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 07.05.2021 r. 
 5. Załacznik nr 1- wersja edytowalna 
 6. Załacznik nr 2- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
 9. Załacznik nr 5- wersja edytowalna
490). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-073-66/2021 z dnia 23.04.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.04.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.05.2021 r. 
491). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw wędlin i mięs.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-66/2021 z dnia 26.04.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2021r.
492). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów dla lekarzy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-67/21 z dnia 26.04.2021r.
 2. Klauzula informacyjna 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 04.05.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.05.2021 r. 
493). Zapytanie ofertowe dot. zakupu płytek wymiennych wielorazowego użytku kompatybilnych z aparatem do brachyterapii HDR Flexitron/Mikroselektron HDR (Base Plate Stepper 6F i Front Plate Stepper 6F) dla Zakładu Brachyterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-68/2021 z dnia 27.04.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 04.05.2021 r. 
494). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej  wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw szybkich zestawów histochemicznych dla Zakładu  Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ -072-69/21 z dn. 28.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyna - RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 05.05.2021 r. 
495). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  na sukcesywne dostawy jaj, ryb i przetworów rybnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-70/21 z dnia 30.04.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.05.2021 r. 
496). Zapytanie ofertowe dot. zakupu podnośnika pacjenta wraz z akcesoriami dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-36/21 z dnia 30.04.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 11.05.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi / z dnia 10.05.2021 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.06.2021r.
497). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu lamp zabiegowych (7 szt.) dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-37/21 z dnia 30.04.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informcyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.05.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.05.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.05.2021 r. . Zmiana terminu skladania ofert
 7. Wymagany termin składania ofert: 12.05.2021 r. godz. 10:00
498). Zapytanie ofertowe dot. zakupu folii rękawówki 1500 x 0,200 mm- 2 szt. (2 bele)
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-72/21 z dnia 05.05.2021r.
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2021r.
499). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-73/2021 z dnia 05.05.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2021r.
500). Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń medycznych- wag.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-38/2021 z dnia 06.05.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.05.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi  z dnia 12.05.2021 r.  UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 18.05.2021 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi / pismo z dnia 13.05.2021 r. /  
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.05.2021 r. 
501).  Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów w dniu  24.05.2021 od godz. 12.00 do godz. 13.30 Temat wykładu: Radiodiagnostyka w rozpoznawaniu i monitorowaniu efektu leczniczego chorych na raka płuc. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-74/2021 z dnia 07.05.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO.
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.05.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania. 
502). Zapytanie ofertowe dot. modyfikacji okna podawczego prowadzącego do pomieszczeń czystych klasy C dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-26/21 z dn. 07.05.2021 r.  
 2. Klauzula infromacyjna RODO - zał. do zapytania ofertowego.  
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.05.2021 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.05.2021
 5. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert : 24.05.2021 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2021 r. 
503). Zapytanie ofertowe  dot. zakupu płytek wymiennych wielorazowego użytku kompatybilnych z aparatem do brachyterapii HDR Flexitron/Mikroselektron HDR ( Base Plate Stepper 6F i Front Plate Stepper 6F) dla Zakładu Brachyterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-76/2021 z dnia 10.05.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 17.05.2021 r. 
504). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-77/21 z dnia 10.05.2021 r.
 2. Specyfikacje asortymentowo-cenowe- załącznik nr 1 i 2 
 3. Parametry wymagane- załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 4
 5. Wymagany termin złożenia oferty:17.05.2021 r.
505). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zestawu do oceny genów fuzyjnych w komórkach raka płuc z zastosowaniem sekwenatora nowej generacji MiniSeq (Illumina) wraz z analizą danych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-78/21 z dnia 11.05.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.05.2021r.
506). Zapytanie cenowe  w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. serwisowania sprzętu medycznego produkcji Siemens dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego  Instytutu Badawczego O/Gliwice. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-40/21 z dnia 12.05.2021 r.   załączniki / opis przedmiotu zamówienia - zał. 1, klauzula informacyjna RODO- zał. 2/
 2. Wymagany termin złożenia oferty : 21.05.2021 r. 
 3. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2021 r. / UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 24.05.2021 r. 
507). Zapytanie ofertowe dot. zakupu / montażu klimatyzacji w gabinecie Lekarza Zakładowego w budynku Głównym NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-27/21 z dnia 13.05.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 24 maja 2021 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi
508). Zapytanie ofertowe dot. zakupu serwerów. 
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2021 r. - załączniki ( opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, klauzula informacyjna RODO- zał. 2)
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej;  21.05.2021 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.05.2021 r. 
509). Zapytanie ofertowe dot. usługi wysyłki powiadomień SMS za pomocą bramek gsm Zamawiającego przez okres 36 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-11/21 z dnia 14.05.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.05.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2021 r. 
510). Zapytanie ofertowe dot. dostawy drzwi do wózków transportujących posiłki systemem tacowym  firmy DORA-METAL.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-28/21 z dnia 17.05.2021 r. 
 2. klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 25.05.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 28.05.2021r.
511). Zapytanie ofertowe dot. zakupu żródeł kontrolnych i kalibracyjnych do aktywnościomierzy wykorzystywanych w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-41/21 z dn. 18.05.2021 r. - załączniki (opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, klauzula informacyjna RODO- zał. 2)
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej : 25.05.2021 r. 
 3. UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert; 28.05.2011
 4. .Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 07.06.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.06.2021 r. 
512). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu nowych licencji oprogramowania w celu rozbudowy i modernizacji funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego wykorzystującego Oracle Database Standard Edition w wersji 11g R2. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-10/21 z dnia 20.05.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.06.2021 r. 
513). Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętów medycznych, zad. 1 pulsoksymetr ręczny przenośny - 2 szt. , pulsoksymetrklipsowy-10 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-44/21 z dnia 20.05.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty : 27.05.2021 r. 
 6. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 2 -  wersja edytowalna. 
 8. Pytania i odpowiedzi. UWAGA !!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dla zad. 2 / zmiana terminu składania ofert do dnia 31.05.2021 r. 
 9. Załączniki nr 2- wersja edytowalna
 10. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.06.2021 r. 
514). Zapytanie ofertowe na zakup suplementów do 10 wydania Farmakopei Europejskiej , tj. Suplementy od 10.3-10.8 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-83/21 z dnia 24.05.2021 r. 
 2. Opis- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 31.05.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania
515). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 7 i wymiany 3 napędów elektrycznych zewnętrznych rolet okiennych w auli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-28/21 z dnia 24.05.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 04.06.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania
516). Zapytanie ofertowe dot. zakupu akcesoriów niezbędnych do wykonania wycisków pól napromieniania u pacjentów z rakiem skóry.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-84/21 z dnia 27.05.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/ 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 04.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.06.2021 r. 
517). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu do barwienia preparatów metodą Grama.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-85/21 z dnia 27.05.2021r.
 2. Załączniki / Specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2021r. 
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Pytania i odpowiedz z dnia 07.06.2021r.
 7. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 08.06.2021r.
 8. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna.
 9. Parametry wymagane- wersja edytowalna.
 10. Informacja o wyniku postępowania
518). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy Antifrogenu N firmy Clariant w 3 beczkach o pojemności 200 litrów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-30/21 z dnia 01.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 11 czerwca 2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania
519). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw podłoży do badań środowiskowych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-86/21 z dnia 02.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 09.06.2021r.
520). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi wykonywania przeglądów i walidacji urządzaeń medycznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-45/21 z dnia 04.06.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.06.2021r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
 6. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 22.06.2021 do godz. 10:00
521). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do badań immunohistochemicznych na skrawkach parafinowych oraz dzierżawę aparatury.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-87/21 z dnia 04.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, opis aparatury, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 08.06.2021r.
 5. Wyjaśnienie dot. terminów przydatności odczynników z dnia 08.06.2021r.
522). Zapytanie ofertowe dot. zakupu akcesoriów niezbędnych do wykonania wycisków pól napromieniowania u pacjentów z rakiem skóry.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-88/21 z dnia 07.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2021r
 4. Informacja o wyniku postępowania z dn. 18.06.2021 r. 
523). Zapytanie ofertowe dot. zakupu oprogramowania InduSoft Web Studio zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-31/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 21 czerwca 2021 r. 
524). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do oznaczania krwi utajonej w kale dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-89/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu skłądania ofert. Wymagany termin złożenia oferty: 18.06.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
525). Zapytanie ofertowe dot. dzierżawy programatora przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Radioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-46/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia , wersja edytowalna- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2021 r. 
 5. Zmiana terminu składania ofert. Wymagany termin złożenia oferty: 18.06.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
526). Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę odczynników i materiałów wykorzystywanych do produkcji cyrkonu Zr-89 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-93/21 z dnia 09.06.2021 r.
 2. Wykaz przedmiotu zamówienia- załącznik nr1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.06.2021 r.
 5. Zmiana jednostek miary w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Informacja o wyniku postępowania  z dnia 05.07.2021 r. 
527). Zapytanie cenowe w celu ustalebnia szacunkowej wartosci zamóweinia na sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu do barwienia preparatów metodą Grama dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-92/21 z dnia 09.06.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa, parametry wymagane- załaczniki nr  2-3
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik  nr 4
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.06.2021 r.
 5. Specyfikacja asortymentowo cenowa - wersja edytowalna. 
 6. Parametry wymagane- wersja edytowalna. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
528).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw: testów kasetkowych, testów do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów, podłozy mikrobiologicznych do hodowli i diagnostyki bakterii beztlenowych
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-95/21 z dnia 10.06.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa , wymagania graniczne - zadanie nr 1 -  zalacznik nr 1,2
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa , wymagania graniczne - zadanie nr 2 -  załącznik nr 3,4
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa , wymagania graniczne - zadanie nr 3 -  załącznik nr 5,6
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 10. załącznik nr 5- wersja edytowalna
 11. Klauzula informacyjna RODO
 12. Wymagany termin składania ofert: 17.06.2021 r.
529). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-94/21 z dnia 10.06.2021
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa, parametry wymagane - załacznik nr 1,2
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin składania ofert: 18.06.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
530). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy środków chemicznych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-32/21 z dnia 10.06.2021
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik 1
 3. Klauzula Informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępownia z dnia 29.06.2021r.
531). Zapytanie ofertowe na sprawdzenie i wydanie śwaidectwa okresowej legalizacji/wzorcowania przyrządów pomiarowych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-33/21 z dnia 10.06.2021
 2. Klauzula Informacyjna RODO- załącznik nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zadanie 1 - załącznik 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zadanie 2 - załącznik 3
 5. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.07.2021
532). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wolumetrycznego skanera USG pęcherza moczowego ( 2 szt.) dla Zakładu Radioterapii
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-48/21 z dnia 09.06.2021 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
533). Zapytanie ofertowe  dot. dostawy urządzenia do rozmrażania szpiku dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-49/21 z dnia 09.06.2021 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 6. Informacja o wyniku postepowania z dnia 28.06.2021
534). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 23.06.2021 r.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-96/21 z dnia 11.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 17.06.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania. 
535). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawyelektrod biernych do diatermii (6 szt.) dla Bloku Operacyjnego. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-50/21 z dnia 11.06.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 5.  Wymagany termin złożenia oferty : 21.06.2021 r. 
536). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw zestawów do przyfgotowania  r-ru DOTATATE galu Ga-68  przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i ObrazowaniaLaboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DN/ZRO-231-39/21 z dnia 11.06.2021 r. / opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, klauzula informacyjna RODO/
 2. Wymagany termin złożenia oferty : 18.06.2021 r. 
537). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia dot. dzierżawy aparatu do identyfikacji lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-97/21 z dnia 14.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.06.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.06.2021r.
 7. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 25.06.2021r.
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.06.2021r.
538). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. konserwacji i naprawy wind zainstalowanych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-36/21 z dnia 14.06.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, specyfikacja asortymentowo- cenowa, wykaz dźwigów, wykaz czynności przy konserwacji dźwigów/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2021r.
539). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu serwisowego sprężarki Airpol A15-380-120 z 20214 r. dla DK/ZMN
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-37/21 z dnia 14.06.2021 r.
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Zdjęcie tabliczki znamionowej
 4. Sprostowanie z dnia 17.06.2021r.
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.06.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.06.2021 r. 
540). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia dot. świadczenia usługi wykonywania przeglądów aparatu miernik endotoksyn Charles River Endosafe PTS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego  Instytutu  Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-51/21 z dnia 14.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.06.2021 r. 
541). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy reduktora do butli tlenowej złącze AGA 1 szt. dla DK/KTS
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-38/21 z dnia 16.06.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2021r.
542). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw opakowań biodegradowalnych dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-99/21 z dnia 17.06.2021r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 22.06.2021 r. /   
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 23.06.2021 r.  
543). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Atlas Copco SF11+ dla DA/DT
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-39/21 z dnia 17.06.2021
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, zdjęcie tabliczki znamionowej, zdjęcia z paneli/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2021
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.06.2021r.
544). Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę odczynników i materiałów wykorzystywanych do produkcji cyrkonu Zr-89 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-100/21 z dnia 17.06.2021 r.
 2. Wykaz przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złozenia oferty: 23.06.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.07.2021 r. 
545). Zapytanie ofertowe dot. usługi zarządzania, rozliczania i realizowania sprawozdawczości projektu.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienie procesu leczenia onkologicznego” w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020.
  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-101/2021 z dnia 18.06.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy i oświadczenia, klauzula informacyjna, wzór umowy/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 28.06.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.07.2021 r.
 6. Sprostowania informacji o wyniku postępowania z dnia 09.07.2021 r.
546).  Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw pieczywa i ciast dla Działu Żywienia
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-102/2021 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia ( sac|)- załącznik nr1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.06.2021r.
547).  Zapytanie ofertowe dot. usługi wysyłki powiadomień SMS za pomocą bramek gsm Zamawiającego przez okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-12/21 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula infromacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021 r.
548). Zapytanie ofertowe dot. trzyletniej usługi serwisowej na uzupełnienie ciekłego helu do magnesu ASCEND 400 Mhz 98mm firmy Bruker zlokalizowanym w Zakładzie Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego  Instytutu  Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-40/21 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.07.2021 r.
 5. Pytanie i odpowiedź / UWAGA!!! wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 lipca 2021 r. /
 6. Pytanie i odpowiedź. Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa.
549). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 4 sztuk butli przeznaczonych do helu 40l dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-41/21 z dnia 23.06.2021 r. /klauzula informacyjna RODO/
 2. Wymagany termin złożenia ofert: 30.06.2021 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania 
550). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 3 sztuk butli przeznaczonych do azotu sprężonego 40 l dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-42/21 z dnia 23.06.2021 r. /klauzula informacyjna RODO/.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.06.2021 r.
 3.  Informacja o wyniku postępowania 
551). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonania testów specjalistycznych urządzeń.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-54-/21 z dnia 24.06.2021r.
 2.  Wymagany termin złożenia ofert: 02.07.2021r.
 3. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 01.07.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania
552). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Atlas Copco SF11+ dla DA/DT.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-43/21 z dnia 25.06.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, zdjęcia podglądowe/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.07.2021
 4. Pytanie i odpowiedź pismo z dnia 12.07.2021 r.. Zmiana terminu skladania ofert.
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16.07.2021 r.
 6. Pytanie i odpowiedź 1 z dnia 13.07.2021 r.
 7. Pytanie i odpowiedż 2 z dnia 13.07.2021 r
553). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy opakowań jednorazowych dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-104/21 z dnia 25.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.07.2021 r. 
554). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw pieczywa i ciast dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-103/2021 z dnia 25.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.07.2021r.
555). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy niegazowanej wody źródlanej na okres 36 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-231-3-53/21 z dnia 28.06.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.07.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.07.2021r.
556). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemów - zad. 1 System do planowania brachyterapii HDR i LDR stercza, zad. 2 System leczenia za pomocą implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem dla Zakładu Brachyterapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-55/21 z dnia 29.06.2021 r. 
 2. Załącznik : nr 1- system do planowania brachyterapii HDR i LDR stercza
 3. Załącznik : nr 2 - system leczenia za pomocą implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem. 
 4. Załącznik: nr 3 - Klauzula informacyjna RODO. 
 5. Wymagany termi zlożenia oferty: 07.07.2021 r. do godz. 10:00
 6. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna. 
 7. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna. 
557). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii -Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-105/21 z dnia 29.06.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty:  06.07.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania 
558). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-107/21 z dnia 02.07.2021r.
 2. Załączniki /formularz oferty- specyfikacja i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2021r.
 4. Informacja z dnia 19.07.2021 r. o wyniku postępowania 
559). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-109/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Wymagania szczegółowe w zakresie przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5.  Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2021 r. 
560). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-110/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.07.2021 r. 
561). Zapytanie ofertowe  dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej .  
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-108/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termi złożenia oferty: 12.07.2021 r. 
562).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne wykonywanie świadczeń laboratoryjnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-111/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Opis - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zal. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2021 r. 
563). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP i innych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-11/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.07.2021 r. 
564). Zapytanie ofertowe dot. dostawy automatycznej wywoływarki RTG dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-57/21 z dn. 06.07.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.07.2021 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania ofert.
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.07.2021 r.
565). Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń związanych z usunięciem skutków zalania przeciekającego dachu zgodnie z opisem , przedmiarem oraz zdjęciami. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-44/21  z dnia 07.07.2021 r. 
 2. Przedmiar - zał. nr 1
 3. Zdjęcia zalania - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16 lipca 2021 r. 
 6. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2021 r. 
566). Zapytanie ofertowe dot. opracowania analizy gospodarki energetycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-45/21 z dnia 08.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.07.2021 r. 
 4. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2021 r. 
567).  Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia na okres 1 miesiąca
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-112/21 z dnia 09.07.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2021 r.
568). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. symetrycznych łączy dostępu do Internetu
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-12/21 z dnia 09.07.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złozenia oferty:  23.07.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi
569). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia  na sukcesywne wykonywanie świadczeń laboratoryjnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-114/21 z dnia 12.07.2021 r.
 2. Opis- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.07.2021 r
 5. Opis -wersja edytowalna. 
570). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia nna sukcesywne dostawy formaldehydu 4% dla Bloku Operacyjnego. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-116/2021 r. z dnia 13.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 20.07.2021 r. 
571). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-115/21 z dnia 13.07.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - załacznik nr 1
 3. Klauzula infromacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.07.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania
572). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla KTS wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-58/21 z dn. 14.07.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 21.07.2021 r. do godz. 10:00.  
 3. Opis przedmiotu zamówienia-wersja edytowalna. 
 4. Wyjaśnienia do zapytania cenowego / pismo z dnia 15.07.2021 r. /  
573). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę przez okres 24 miesięcy zad. 1. Odczynniki do biologii molekularnej, zad. 2. Alkohol etylowy do biologii molekularnej.  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-117/21 z dnia 14.07.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1- specyfikacja asortymentowo cenowa do zad. 1
 3. Załacznik nr 2- specyfikacja asortymentowo-cenowa do zad. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.07.2021 r. 
574). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy środków czystości ogólnego zastosowania zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową . 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-63/2021 z dnia 15.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 20.07.2021 r. 
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
575). Zapytanie ofertowe dot. wykonania kompleksowego przeglądu technicznego oraz regulacja z optymalizacją procesu spalania instalacji termicznego przekształcenia odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej NIO-PIB Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-46/21 z dnia 16.07.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.07.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.07.2021r.
576). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli będących na stanie Oddziału Chemioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-119/21 z dnia 19.07.2021r.
 2. Załączniki /formularz oferty i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin zlożenia oferty: 26.07.2021r.
577). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddzial w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-120/21 z dnia 20.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.07.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 30.07.2021r.
578). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Banku Komórek Krwiotwórczych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwice wraz z integracją z posiadanym oprogramowaniem szpitalnym AMMS firmy Asseco Poland S.A. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-13/21 z dnia 21.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.08.2021r.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert / pismo z dn. 30.07.2021 r. /  
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021 r.  
579). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamowienia dot. rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania wraz z wymianą sprzętu komputerowego oraz adaptacją do celów klinicznych oraz QA posiadanej stacji Raystation Planning firmy RaySearch obecnie dedykowanej do celow dydaktycznych.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DI-072-14/21 z dnia 21.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2021r.
580). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Ingersoll Rand UP5-5-8 DA/PR
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-47/21 z dnia 22.07.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i zdjęcia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.07.2021r.
581). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-121/21 z dnia 23.07.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.07.2021r.
582). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odczynników do biologii molekularnej przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-122/21 z dnia 26.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.08.2021r.
583). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-124/21 z dnia 27.07.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3 wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4 wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5 wersja edytowalna
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 03.08.2021r.
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2021r.
 10. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 05.08.2021r.
584). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu do oceny dermatoskopowej pacjenta dla Przychodni Przyklinicznej, wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-59/21 z dn. 28.07.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2021 r. do godz. 10:00. 
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
585). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddzial w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-127/21 z dnia 30.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.08.2021r.
586). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłekz siedziby Zamawiającego.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-128/21 z dnia 03.08.2021r.
 2. Załączniki /umowa, specyfikacja asortymentowo- cenowa, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2021r.