Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

507). Zapytanie ofertowe dot. zakupu / montażu klimatyzacji w gabinecie Lekarza Zakładowego w budynku Głównym NIO.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-27/21 z dnia 13.05.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 24 maja 2021 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi
509). Zapytanie ofertowe dot. usługi wysyłki powiadomień SMS za pomocą bramek gsm Zamawiającego przez okres 36 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-11/21 z dnia 14.05.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.05.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2021 r. 
 518). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy Antifrogenu N firmy Clariant w 3 beczkach o pojemności 200 litrów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-30/21 z dnia 01.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 11 czerwca 2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania
519). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw podłoży do badań środowiskowych.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-86/21 z dnia 02.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 09.06.2021r.
520). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi wykonywania przeglądów i walidacji urządzaeń medycznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-45/21 z dnia 04.06.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.06.2021r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
 6. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 22.06.2021 do godz. 10:00
521). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do badań immunohistochemicznych na skrawkach parafinowych oraz dzierżawę aparatury.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-87/21 z dnia 04.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, opis aparatury, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 08.06.2021r.
 5. Wyjaśnienie dot. terminów przydatności odczynników z dnia 08.06.2021r.
522). Zapytanie ofertowe dot. zakupu akcesoriów niezbędnych do wykonania wycisków pól napromieniowania u pacjentów z rakiem skóry.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-88/21 z dnia 07.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2021r
 4. Informacja o wyniku postępowania z dn. 18.06.2021 r. 
523). Zapytanie ofertowe dot. zakupu oprogramowania InduSoft Web Studio zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-31/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 21 czerwca 2021 r. 
524). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do oznaczania krwi utajonej w kale dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-89/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu skłądania ofert. Wymagany termin złożenia oferty: 18.06.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
525). Zapytanie ofertowe dot. dzierżawy programatora przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Radioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-46/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia , wersja edytowalna- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2021 r. 
 5. Zmiana terminu składania ofert. Wymagany termin złożenia oferty: 18.06.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.08.2021 r. 
526). Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę odczynników i materiałów wykorzystywanych do produkcji cyrkonu Zr-89 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-93/21 z dnia 09.06.2021 r.
 2. Wykaz przedmiotu zamówienia- załącznik nr1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.06.2021 r.
 5. Zmiana jednostek miary w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Informacja o wyniku postępowania  z dnia 05.07.2021 r. 
527). Zapytanie cenowe w celu ustalebnia szacunkowej wartosci zamóweinia na sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu do barwienia preparatów metodą Grama dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-92/21 z dnia 09.06.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa, parametry wymagane- załaczniki nr  2-3
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik  nr 4
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.06.2021 r.
 5. Specyfikacja asortymentowo cenowa - wersja edytowalna. 
 6. Parametry wymagane- wersja edytowalna. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
528).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw: testów kasetkowych, testów do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów, podłozy mikrobiologicznych do hodowli i diagnostyki bakterii beztlenowych
 1.  Zapytanie cenowe DO/DZ-072-95/21 z dnia 10.06.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa , wymagania graniczne - zadanie nr 1 -  zalacznik nr 1,2
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa , wymagania graniczne - zadanie nr 2 -  załącznik nr 3,4
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa , wymagania graniczne - zadanie nr 3 -  załącznik nr 5,6
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 10. załącznik nr 5- wersja edytowalna
 11. Klauzula informacyjna RODO
 12. Wymagany termin składania ofert: 17.06.2021 r.
529). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-94/21 z dnia 10.06.2021
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa, parametry wymagane - załacznik nr 1,2
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin składania ofert: 18.06.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2021r.
530). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy środków chemicznych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-32/21 z dnia 10.06.2021
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik 1
 3. Klauzula Informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępownia z dnia 29.06.2021r.
531). Zapytanie ofertowe na sprawdzenie i wydanie śwaidectwa okresowej legalizacji/wzorcowania przyrządów pomiarowych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-33/21 z dnia 10.06.2021
 2. Klauzula Informacyjna RODO- załącznik nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zadanie 1 - załącznik 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zadanie 2 - załącznik 3
 5. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.07.2021
532). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wolumetrycznego skanera USG pęcherza moczowego ( 2 szt.) dla Zakładu Radioterapii
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-48/21 z dnia 09.06.2021 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
533). Zapytanie ofertowe  dot. dostawy urządzenia do rozmrażania szpiku dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-49/21 z dnia 09.06.2021 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Wymagany termin składania ofert: 21.06.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 6. Informacja o wyniku postepowania z dnia 28.06.2021
534). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 23.06.2021 r.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-96/21 z dnia 11.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 17.06.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania. 
535). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawyelektrod biernych do diatermii (6 szt.) dla Bloku Operacyjnego. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-50/21 z dnia 11.06.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 5.  Wymagany termin złożenia oferty : 21.06.2021 r. 
536). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw zestawów do przyfgotowania  r-ru DOTATATE galu Ga-68  przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i ObrazowaniaLaboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DN/ZRO-231-39/21 z dnia 11.06.2021 r. / opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, klauzula informacyjna RODO/
 2. Wymagany termin złożenia oferty : 18.06.2021 r. 
537). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia dot. dzierżawy aparatu do identyfikacji lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-97/21 z dnia 14.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.06.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.06.2021r.
 7. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 25.06.2021r.
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.06.2021r.
538). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. konserwacji i naprawy wind zainstalowanych w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-36/21 z dnia 14.06.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, specyfikacja asortymentowo- cenowa, wykaz dźwigów, wykaz czynności przy konserwacji dźwigów/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia  17.08.2021 r. 
539). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu serwisowego sprężarki Airpol A15-380-120 z 20214 r. dla DK/ZMN
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-37/21 z dnia 14.06.2021 r.
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Zdjęcie tabliczki znamionowej
 4. Sprostowanie z dnia 17.06.2021r.
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.06.2021 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.06.2021 r. 
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.08.2021
540). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia dot. świadczenia usługi wykonywania przeglądów aparatu miernik endotoksyn Charles River Endosafe PTS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego  Instytutu  Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-51/21 z dnia 14.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.06.2021 r. 
541). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy reduktora do butli tlenowej złącze AGA 1 szt. dla DK/KTS
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-38/21 z dnia 16.06.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.08.2021r.
542). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw opakowań biodegradowalnych dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-99/21 z dnia 17.06.2021r.
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.06.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 22.06.2021 r. /   
 5. UWAGA: Nowy termin składania ofert: 23.06.2021 r.  
543). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Atlas Copco SF11+ dla DA/DT
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-39/21 z dnia 17.06.2021
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, zdjęcie tabliczki znamionowej, zdjęcia z paneli/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.06.2021
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.06.2021r.
544). Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę odczynników i materiałów wykorzystywanych do produkcji cyrkonu Zr-89 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-100/21 z dnia 17.06.2021 r.
 2. Wykaz przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złozenia oferty: 23.06.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.07.2021 r. 
545). Zapytanie ofertowe dot. usługi zarządzania, rozliczania i realizowania sprawozdawczości projektu.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienie procesu leczenia onkologicznego” w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020.
  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-101/2021 z dnia 18.06.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy i oświadczenia, klauzula informacyjna, wzór umowy/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 28.06.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.07.2021 r.
 6. Sprostowania informacji o wyniku postępowania z dnia 09.07.2021 r.
546).  Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw pieczywa i ciast dla Działu Żywienia
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-102/2021 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia ( sac|)- załącznik nr1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 24.06.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.06.2021r.
547).  Zapytanie ofertowe dot. usługi wysyłki powiadomień SMS za pomocą bramek gsm Zamawiającego przez okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-12/21 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
 3. Klauzula infromacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021 r.

548). Zapytanie ofertowe dot. trzyletniej usługi serwisowej na uzupełnienie ciekłego helu do magnesu ASCEND 400 Mhz 98mm firmy Bruker zlokalizowanym w Zakładzie Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego  Instytutu  Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-40/21 z dnia 22.06.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.07.2021 r.
 5. Pytanie i odpowiedź / UWAGA!!! wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 lipca 2021 r. /
 6. Pytanie i odpowiedź. Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.08.2021 r. 
549). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 4 sztuk butli przeznaczonych do helu 40l dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-41/21 z dnia 23.06.2021 r. /klauzula informacyjna RODO/
 2. Wymagany termin złożenia ofert: 30.06.2021 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania 
550). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 3 sztuk butli przeznaczonych do azotu sprężonego 40 l dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-42/21 z dnia 23.06.2021 r. /klauzula informacyjna RODO/.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.06.2021 r.
 3.  Informacja o wyniku postępowania 
551). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonania testów specjalistycznych urządzeń.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-54-/21 z dnia 24.06.2021r.
 2.  Wymagany termin złożenia ofert: 02.07.2021r.
 3. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 01.07.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania
552). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Atlas Copco SF11+ dla DA/DT.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-43/21 z dnia 25.06.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, zdjęcia podglądowe/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.07.2021
 4. Pytanie i odpowiedź pismo z dnia 12.07.2021 r.. Zmiana terminu skladania ofert.
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16.07.2021 r.
 6. Pytanie i odpowiedź 1 z dnia 13.07.2021 r.
 7. Pytanie i odpowiedż 2 z dnia 13.07.2021 r
 8. Informacja o wyniku postepowania z dnia 25.08.2021r.
553). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy opakowań jednorazowych dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-104/21 z dnia 25.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.07.2021 r. 
554). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw pieczywa i ciast dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-103/2021 z dnia 25.06.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.06.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.07.2021r.
555). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy niegazowanej wody źródlanej na okres 36 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-231-3-53/21 z dnia 28.06.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.07.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.07.2021r.
556). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemów - zad. 1 System do planowania brachyterapii HDR i LDR stercza, zad. 2 System leczenia za pomocą implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem dla Zakładu Brachyterapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-55/21 z dnia 29.06.2021 r. 
 2. Załącznik : nr 1- system do planowania brachyterapii HDR i LDR stercza
 3. Załącznik : nr 2 - system leczenia za pomocą implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem. 
 4. Załącznik: nr 3 - Klauzula informacyjna RODO. 
 5. Wymagany termi zlożenia oferty: 07.07.2021 r. do godz. 10:00
 6. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna. 
 7. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna. 
557). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii -Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-105/21 z dnia 29.06.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty:  06.07.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania 
558). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-107/21 z dnia 02.07.2021r.
 2. Załączniki /formularz oferty- specyfikacja i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2021r.
 4. Informacja z dnia 19.07.2021 r. o wyniku postępowania 
559). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-109/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Wymagania szczegółowe w zakresie przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5.  Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2021 r. 
560). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-110/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.07.2021 r. 
561). Zapytanie ofertowe  dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej .  
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-108/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termi złożenia oferty: 12.07.2021 r. 
562).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne wykonywanie świadczeń laboratoryjnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-111/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Opis - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zal. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.07.2021 r. 
563). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP i innych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-11/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.07.2021 r. 
564). Zapytanie ofertowe dot. dostawy automatycznej wywoływarki RTG dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-57/21 z dn. 06.07.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 16.07.2021 r.  
 3. Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania ofert.
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.07.2021 r.
565). Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń związanych z usunięciem skutków zalania przeciekającego dachu zgodnie z opisem , przedmiarem oraz zdjęciami. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-44/21  z dnia 07.07.2021 r. 
 2. Przedmiar - zał. nr 1
 3. Zdjęcia zalania - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16 lipca 2021 r. 
 6. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2021 r. 
566). Zapytanie ofertowe dot. opracowania analizy gospodarki energetycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-45/21 z dnia 08.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.07.2021 r. 
 4. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2021 r. 
567).  Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia na okres 1 miesiąca
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-112/21 z dnia 09.07.2021 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 13.07.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.08.2021
568). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. symetrycznych łączy dostępu do Internetu
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-12/21 z dnia 09.07.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złozenia oferty:  23.07.2021 r.
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.08.2021 r. 
569). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia  na sukcesywne wykonywanie świadczeń laboratoryjnych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-114/21 z dnia 12.07.2021 r.
 2. Opis- załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- załacznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.07.2021 r
 5. Opis -wersja edytowalna. 
570). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia nna sukcesywne dostawy formaldehydu 4% dla Bloku Operacyjnego. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-116/2021 r. z dnia 13.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 20.07.2021 r. 
571). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-115/21 z dnia 13.07.2021 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - załacznik nr 1
 3. Klauzula infromacyjna RODO- załącznik nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.07.2021 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania
572). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla KTS wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-58/21 z dn. 14.07.2021 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 21.07.2021 r. do godz. 10:00.  
 3. Opis przedmiotu zamówienia-wersja edytowalna. 
 4. Wyjaśnienia do zapytania cenowego / pismo z dnia 15.07.2021 r. /  
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.08.2021 r. 
573). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę przez okres 24 miesięcy zad. 1. Odczynniki do biologii molekularnej, zad. 2. Alkohol etylowy do biologii molekularnej.  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-117/21 z dnia 14.07.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1- specyfikacja asortymentowo cenowa do zad. 1
 3. Załacznik nr 2- specyfikacja asortymentowo-cenowa do zad. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.07.2021 r. 
574). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy środków czystości ogólnego zastosowania zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową . 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-63/2021 z dnia 15.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 20.07.2021 r. 
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
575). Zapytanie ofertowe dot. wykonania kompleksowego przeglądu technicznego oraz regulacja z optymalizacją procesu spalania instalacji termicznego przekształcenia odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej NIO-PIB Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-46/21 z dnia 16.07.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.07.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.07.2021r.
 6. Informacja o wyniku postępowania z dn. 24.08.2021 r. 
576). Zapytanie ofertowe dot. usługi tapicerowania mebli będących na stanie Oddziału Chemioterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-119/21 z dnia 19.07.2021r.
 2. Załączniki /formularz oferty i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin zlożenia oferty: 26.07.2021r.
577). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddzial w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-120/21 z dnia 20.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.07.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 30.07.2021r.
578). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Banku Komórek Krwiotwórczych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwice wraz z integracją z posiadanym oprogramowaniem szpitalnym AMMS firmy Asseco Poland S.A. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-13/21 z dnia 21.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.08.2021r.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert / pismo z dn. 30.07.2021 r. /  
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.08.2021 r. 
 7. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert pismo z dnia 01.09.2021 r. 
579). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamowienia dot. rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania wraz z wymianą sprzętu komputerowego oraz adaptacją do celów klinicznych oraz QA posiadanej stacji Raystation Planning firmy RaySearch obecnie dedykowanej do celow dydaktycznych.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DI-072-14/21 z dnia 21.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2021r.
580). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprężarki Ingersoll Rand UP5-5-8 DA/PR
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-47/21 z dnia 22.07.2021r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i zdjęcia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.07.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.08.2021r
581). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-121/21 z dnia 23.07.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 30.07.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 11.08.2021 r. 
582). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw odczynników do biologii molekularnej przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-122/21 z dnia 26.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.08.2021r.
583). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-124/21 z dnia 27.07.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3 wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4 wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5 wersja edytowalna
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 03.08.2021r.
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2021r.
 10. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 05.08.2021r.
 11. Informacja o wyniku postępowania dla zadania 2, 4 i 5 z dnia 30.08.2021r.
584). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu do oceny dermatoskopowej pacjenta dla Przychodni Przyklinicznej, wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-59/21 z dn. 28.07.2021 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2021 r. do godz. 10:00. 
 3. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
585). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddzial w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-127/21 z dnia 30.07.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.08.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 23.08.2021r.
586). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłekz siedziby Zamawiającego.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-128/21 z dnia 03.08.2021r.
 2. Załączniki /umowa, specyfikacja asortymentowo- cenowa, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2021r.
 5. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 06.08.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.08.2021 oraz / specyfikacja asortymentowo cenowa /. 
 7. Załącznik nr 2- aktualna wersja edytowalna
 8. UWAGA! Nowy termin złożenia oferty: 09.08.2021r. do godziny 12.00
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.08.2021r.
 10. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.08.2021r.
 11. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.08.2021r.
587). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę przez okres 12 miesięcy, klisz RTG DRYSTAR 35,6 x 43,5 cm , 2 op. x 500 szt. Kompatybilnych z drukarką DRYSTAR 5503 firmy AGFA. Filmy do zdjęć RTG muszą spełniać kryterium maksymalnej gęstości Dmax dla filmów DT2B > 3,2. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-129/21 z dnia 09.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 1. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 11.08.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.08.2021r.
588). Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 reduktorów dwustopniowych CO2 dla DN/CBT. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-48/21 z dnia 10.08.2021 r. / klauzula informacyjna RODO.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 17.08.2021 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.08.2021r.
589). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wiskozymetru laboratoryjnego dla Zakładu Fizyki Medycznej.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-61/21 z dnia 10.08.2021
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 17.08.2021r.
 4. Załącznik opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna. 
590). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw  naczyniek wagowych, akcesorii laboratoryjnych wykorzystywanych w R&D, mix kalibracyjnego do LC/ESI-MS 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-130/21 z dnia 10.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Zadanie 1- wersja edytowalna
 4. Zadanie 2- wersja edytowalna
 5. Zadanie 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 17.08.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.09.2021r.
591). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemnikówdla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-132/21 z dnia 11.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.09.2021r.
592). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-131/21 z dnia 11.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2021r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.08.2021r.
593). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy automatycznej wywoływarki RTG dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-62/21 z dnia 11.08.2021 r. /Opis przedmiotu zamówienia/Klauzula informacyjna RODO. 
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 17.08.2021 r. 
594). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 07.09.2021 r. od godz. 9.15 do godz. 10.00 Temat wykładu: Obrazowanie w klinice radioterapii, cz. I (45 min). , od. godz. 10.15 do godz. 11.00- Temat wykładu : Obrazowanie w klinice radioterapii, cz. II (45 min). 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-133/21 z dnia 11.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty  17.08.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postepowania z dnia 20.08.2021 r. 
595). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. wymiany zespołu próżniowego zawierającego 2 pompy w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym na zespół 3 pompowy spełniający wymogi placówek medycznych, norma PN-EN ISO 7396-1. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-49/21 z dnia 12.08.2021 r. /klauzula inf. RODO, Dane techniczne obecnych pomp próżniowych, Wymiary obecnych pomp próżniowych oraz wymiary postumentów 2 szt. , Rzut powierzchni pomieszczenia dedykowanego na pompy próżniowe, Filtr bakteriobójczy nr 1, Filtr bakteriobójczy nr 2, naczynie obserwacyjne nr 1, Naczynie obserwacyjne nr 2, Zdjęcia rzeczywiste pomieszczenia. /
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 19.08.2021 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.08.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.08.2021 r. 
 5. Pytanie i odpowiedź
596). Zapytanie ofertowe dot. Sukcesywnej dostawy obuwia jednorazowego (czas trwania : od dnia zawarcia umowy do 31.07.2022 r. )
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-69/2021 z dnia 16.08.2021 r. / klauzula informacyjna RODO- zał. 1 , Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2/.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 24.08.2021 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.08.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.08.2021 r. 
597). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy papieru kserograficznego na okres 36 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-72/21 z dnia 16.08.2021 r. /klauzula informacyjna RODO - zał. 1/
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.08.2021 r. 
598). Zapytanie ofertowe na dzierżawę aparatu WalkAway 40 Plus wraz z serwisem na okre 3 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.  
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-135/2021 z dnia 17.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Warunki dzierżawy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 20.08.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania 31.08.2021 r. 
599). Zapytanie ofertowe na dzierżawę aparatu BactAlert 3 D wraz z serwisem na okres 3 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-134/21 z dnia 17.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3. Warunki dzierżawy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.08.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 31.08.2021 r. 
600). Zapytanie ofertowe dot. dostawy umywalki wpuszczanej w blat dla Działu Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-50/21 z dnia 17.08.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 23.08.2021r.
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 03.09.2021 r. 
601). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy probówek typu Falcon z PP dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-136/21 z dnia 18.08.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Parametry wymagane - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 25.08.2021 r. 
602). Zapytanie ofertowe dot. zakupu źródeł kontrolnych do aktywnościomierzy wykorzystywanych w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-63/21 z dnia 18.08.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 27.08.2021 r. 
 5. Zał. 1- wersja edytowalna. 
603). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wiskozymetru laboratoryjnego dla Zakładu Fizyki Medycznej.
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-61/21 z dnia 18.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 27.08.2021r.
 4. Załącznik nr 1- wersja edytowalna. 
604). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 20 szt. drabin aluminiowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-51/21 z dnia 19.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021 r. 
605). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-140/21 z dnia 23.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2021
 5. UWAGA! Nowy termin składania ofert tj. 06.09.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.09.2021r.
606). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy ultrawirówki dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej  Nowotworów.
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-64/21 z dnia 23.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty 30.08.2021r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna. 
607). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. wymiany zespołu prózniowego  zawierającego 2 pompy w budynku Diagnostyczno- Zabiegowym na zespół 3 pompowy spełniający wymogi placówek medycznych, norma PN-ENISO 7396-1. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-49a/21 z dnia 23.08.2021 r. / klauzula informacyjna RODO- zał. 1,  Dane techniczne obecnych pomp próżniowych - zał. 2, Wymiary obecnych pomp próżniowych oraz wymiary postumentów -2 szt. - zał. 3, Rzut powierzchni pomieszczenia dedykowanego na pompy próżniowe- zał. 4, filtr bakteriobójczy nr 1- zał. 5, filtr bakteriobójczy nr 2- zał. 6, naczynie obserwacyjne nr 1- zał. 7, naczynie obserwacyjne nr 2- zał. 8, zdjęcia rzeczywiste pomieszczenia - zał. 9/ 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2021 r. 608). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy inkubatora CO2 do hodowli komórkowej dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DA/AM-231-65/21 z dnia 23.08.2021 r. /opis przedmiotu zamówienia- zał. 1, klauzula informacyjna RODO - zał. 2/
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2021 r. 
 3. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna. 
609). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzania jednorazowych, okresowych, przeglądów serwisowych wraz z wymianą zużywalnych części eksploatacyjnych urządzeń znajdujących się w stacjach uzdatniania wody.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-52/21 z dnia 25.08.2021
 2. Załączniki /zestawienie urządzeń i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.09.2021
610). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy Antifrogenu N Firmy Clariant w 3 beczkach o poj. 200 litrów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-53/21 z dnia 26.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 07.09.2021 r. 
611). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-142/21 z dnia 26.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 01.09.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.08.2021r.
612). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą urządzenia lon Torrent S5. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-143/21 z dnia 26.08.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 31.08.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.09.2021 r. 
613). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą urządzenia Illumina MiniSeq. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-144/21 z dnia 27.08.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.09.2021 r. 
614). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu do oceny dermatoskopowej pacjenta dla Przychodni Przyklinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-59/21 z dnia 27.08.2021r.
 2. Załączniki (opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna)
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 03.09.2021r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna. 
615). Zapytanie ofertowe na sprawdzenie temperatury punktu rosy powietrza sprężonego dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-146/21 z dnia 27.08.2021 r. 
 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.09.2021 r. 
616) Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych- opakowania sterylizacyjne, papier krepowany przez okres 12 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-147/21 z dnia 30.08.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula infirmacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.09.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.09.2021r.
617). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-149/21 z dnia 30.08.2021
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.09.2021r.
618). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw warzyw i owoców dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-150/21 z dnia 31.08.2021
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021r. godz. 12.00
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.09.2021
619). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-151/21 z dnia 31.08.2021
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 07.09.2021r.
 5. UWAGA! Zamiana terminu składania ofert: 13.09.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.09.2021r.

620). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych we wszystkich właściwych brańżach ora kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów dla zadania pn. " Remont rejestracji i archiwum Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej" 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-54/21 z dnia 01.09.2021 r. 
 2. Opis - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2. 
 4. Wymagany termin składania ofert: 08.09.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 17.09.2021r.
621). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA1/2 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą urządzenia lon Torrent S5. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-152/21 z dnia 01.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 10.09.2021 r. 
 5. Pytanie i odpowiedź z dnia 03.09.2021 r. 
622). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wiskozymetru laboratoryjnego dla Zakladu Fizyki Medycznej. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-61/2021 z dnia 03.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 13.09.2021 r. 
 5. Załacznik nr 1- wersja edytowalna. 
623). Zapytanie ofertowe na dostawę 5 szt. konwektorów elektrycznych  z nadmuchem do ogrzewania budek parkingowych dla Działu Administracji -sekcja Dozoru Mienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-55/21 z dnia 03.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 10 września 2021 r.
624). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-68/21 z dnia 07.09.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2021r.
625). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 28.09.2021 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-153/21 z dnia 07.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2021 r. 
626). Zapytanie ofertowe dot. biletowego systemu zarządzania ruchem Pacjentów dla Laboratorium Analitycznego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-72-14/21 z dnia 08.09.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.09.2021 r. 

627). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw mix kalibracyjnego do LC/ESI-MS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-154/21 z dnia 08.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.09.2021r.

628). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówieniadot. konserwacji i napraw drzwi automatycznych zainstalowanych w NIO PIB oddział Gliwice na okres 36 miesięcy. 

 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-56/21 z dnia 10.09.2021 r. 
 2. Szczegółowy opis zapytania cenowego zał. nr 1
 3. Wykaz drzwi automatycznych zamontowanych w NIO PIB - zał. nr 2
 4. Harmonogram prac konserwacyjnych na drzwiach do umowy - zał. nr 3
 5. Wykaz czynności przy konserwacji drzwi automatycznych przesównychj i przymykowych - zał. nr 4
 6. Specyfikacja -Asortymentowo-Cenowa  zał. nr 5
 7. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 6
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021 r. 
629). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w opatrciu o oprogramowanie SCADA LBX. 
 1. Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DA/DT-381-57/21 z dnia 10.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO - zał. 1
 3.  Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021 r.  
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 17.09.2021 r. 630). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-69/21 z dnia 13.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 22.09.2021 r.
 5. Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna
631). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów elektroinstalacyjnych , lamp i opraw oświetleniowych , żaerówek i świetlówek dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych z podziałem na zadania zgodnie ze specyfikacjami asortymentowo cenowymi. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-58/21 z dnia 14.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO  zał. nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie  nr 1 zał. nr 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie nr 2 zał. nr 3
 5. Specyfikacja asortymentowo cenowa - zadanie nr 3 zal. nr 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 28.09.2021 r. 
632.) Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów NIO-PIB. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-152/21 z dnia 16.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin składania ofert 24.09.2021 r.  
633). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi przesyłek kurierskich na tranport szpiku kostnego, komórek krwiotwórczych i innych produktów komórkowych przeznaczonych do terapii komórkowej z ośrodków pobierających poza granicami Polski dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-158/21 z dnia 17.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i kaluzula informacyjna/
 3. Wymagany termin składania ofert: 24.09.2021r.
634). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu konserwacyjnego pod względem mechanicznym i elektrycznym wyłączników mocy DS416 i Record250/400 zabudowanych w rozdzielniach głównych obiektów oraz stacjach transformatorowych NIO-PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-59/21 z dnia 17.09.2021.
 2. Załączniki /wykaz wyłączników mocy podlegających przeglądowi konserwacyjnemu i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin składania ofert: 24.09.2021r.
635). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy odczynników i sond FISH, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki onkologicznej oraz odczynników PCR dla Zakładu Patologii Nowotworów.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-158/21 z dnia 17.09.2021
 2. Załączniki /Specyfikacje asortymentowo- cenowe i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021r.
636). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy materiałów biurowych, papieru firmowego i druków gotowych na okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-231-3-81/21 z dnia 16.09.2021r.
 2. Załączniki /Specyfikacje asortymentowo- cenowe/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.09.2021r.
637). Zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologiin im. M. Skłodowskiej -Curie-PIB Oddział w Gliwicach" 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-60/21 z dnia 17.09.2021 r. 
 2. Projekt budowy- zał. nr 1 - A
 3. Projekt budowy- zał.  nr 1 -B
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01 październik 2021 r.