Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-50/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/11/2021 Dostawy
DO/DZ 381-1-52/21

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych i produktów do systemu ilościowej analizy,  zestawów do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą  ddPCR  oraz odczynników,  sond FISH, materiałów zużywalnych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/11/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/21

Sukcesywne dostawy  odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania  nowej generacji, sukcesywne dostawy  podłoży mikrobiologicznych  oraz probówek typy Falcon  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/21

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-40/21

Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/21

Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/11/2021 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-75/21

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/11/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-74/21

Sukcesywne dostawy urządzeń drukujących dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/11/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn- 381–2–77/21

Sukcesywna dostawa materiałówbiurowych oraz papieru firmowego, druków gotowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/11/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-67/21

Sukcesywne dostawy rękawic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/11/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–66/21

Dostawa systemu oceny dermatoskopowej pacjenta dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-73/21

Świadczenie usług wykonywania przeglądów, konserwacji oraz usług serwisowych urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/11/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-68/21

Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/11/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-70/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2021 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
KONKURS

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

28/05/2021 Usługi