Jesteś tutaj

Zaproszenie na badania profilaktyczne wykonywane w ramach programu 40+

Program Profilaktyka 40 Plus nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy.

Rejestracja do programu Profilaktyka 40 PLUS jest możliwa na dwa sposoby:
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 • za pomocą infolinii DOM (Domowej Opieki Medycznej): 22 735 39 53, która czynna jest w godzinach 8:00-18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Najwygodniejsze jest skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta. Po zalogowaniu się należy wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS – na jej podstawie zostaną ocenione czynniki ryzyka. Po uzupełnieniu ankiety system wygeneruje e-skierowanie na pakiet badań (co może potrwać do 2 dni roboczych). Następnie należy zgłosić się na badania do Punktu Pobrania Krwi przy Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej (II p) – wraz z wydrukowanym e-skierowaniem oraz dowodem osobistym. Wyniki badań laboratoryjnych należy odebrać w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej lub zostaną wysłane do pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  
Ankieta Profilaktyki 40 PLUS różni się nieco w zależności od wieku pacjenta. Dla osób w wieku 40-64 lata przygotowano nieco inny zestaw pytań niż dla tych mających 65 lat i więcej. Wypełniając ankietę warto mieć pod ręką ostatnie wyniki badań. Jeśli jednak nie zna się odpowiedzi na jakieś pytanie, można je pominąć. Warto jednak udzielać jak najpełniejszych odpowiedzi, bo pozwoli to na dokładniejszą ocenę czynników ryzyka i dopasowanie badań laboratoryjnych.
 
Profilaktyka 40 PLUS zakłada wykonanie badań diagnostycznych w formie pakietów, które przeznaczone są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz z pakietu wspólnego.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
 • morfologię krwi obwodowej z różnicowaniem krwinek białych i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo profil lipidowy
 • stężenie glukozy
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • stężenie kreatyniny i kwasu moczowego
 • badanie ogólne moczu
 • krew utajoną w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).
 
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
 • morfologię krwi obwodowej z różnicowaniem krwinek białych i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo profil lipidowy
 • stężenie glukozy
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • stężenie kreatyniny i kwasu moczowego
 • badanie ogólne moczu
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • tPSA – specyficzny antygen prostaty – całkowity
 
Natomiast we wspólnym pakiecie badań diagnostycznych są:
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • ocena miarowości rytmu serca