Jesteś tutaj

Dział Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych

Kierownik Działu Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, Profesor Instytutu


e-mail: tomasz.rutkowski@gliwice.nio.gov.pl
 

Dział Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych wspomaga działalność wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie prowadzonej przez nie działalności naukowo-badawczej oraz w zakresie kwalifikacji,  koordynacji jak i realizacji badań klinicznych.
Do zadań Działu Koordynacji Nauki i Badan Klinicznych należy w szczególności:
 • Obsługa systemów PBN oraz Omega-Psir, stanowiących bazę dorobku publikacyjnego pracowników naukowych NIO-PIB Oddział w Gliwicach
 • Uzupełnianie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w zakresie działalności naukowo-badawczej jednostki
 • Koordynacja spraw związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej
 • Obsługa NIO-PIB Oddziału w Gliwicach w sprawach dotyczących planowania, realizacji
  i sprawozdawczości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
 • Prowadzenie spraw związanych z awansami, tytułami i stopniami naukowymi
 • Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej
Od 2022 roku w ramach Działu Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych działa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych . Jest to wyspecjalizowana jednostka funkcjonująca w modelu usług wspólnych - zapewniająca kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych komercyjnych oraz niekomercyjnych.
W Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wyróżnia się część medyczną oraz część administracyjną. W medycznej części odbywają się wizyty ambulatoryjne uczestników badań klinicznych oraz hospitalizacje jednodniowe z podaniem leków cytostatycznych. Część administracyjna odpowiada za realizację badań klinicznych począwszy od procesu feasibility, poprzez proces kontraktowania, budżetowania, obsługę administracyjno-prawną, obsługę dokumentacji medycznej i badaniowej, współpracę z Głównymi Badaczami, monitoring badań aż po raportowanie i rozliczanie prowadzonych badań.
W strukturach Działu Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych znajduje się również Biblioteka Naukowa, która:
 • Sprawuje opiekę nad zbiorami Instytutu, udostępnia zasoby drukowane oraz cyfrowe
 • Przechowuje i udostępnia prace doktorskie oraz zbiory prac naukowych w wersji papierowej publikowanych przez pracowników naukowych / w latach 1999-2007/ Instytutu Onkologii w Gliwicach
 • Udziela informacji o zbirach własnych i zbiorach innych bibliotek
 • Prowadzenie działalności usługowej poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne oraz realizację usług
  z zakresu informacji naukowej
Przydane linki: