Jesteś tutaj

Kursy specjalizacyjne

Wykaz kursów specjalizacyjnych organizowanych w Centrum Onkologii  - Instytucie
im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
Więcej informacji: www.cmkp.edu.pl

 
Fizyka Medyczna


Tytuł kursu: Diagnostyka obrazowa: bioelektryczość i biomagnetyzm w medycynie
Charakter kursu: Kurs zgodny z programem specjalizacji z fizyki medycznej (CMKP 2018).
Kurs specjalizacyjny dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizyce medycznej.
Termin(y): 10-11.06.2024 r.
Organizator: Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; ul.
Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice
Miejsce kursu: Kurs on-line (Platforma MS Teams)
Koszt kursu: 380 zł  (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
                poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)
Zgłoszenia na kurs: Zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie załączonego
formularza. Formularz należy wypełnić komputerowo, podpisać własnoręcznie lub podpisem elektronicznym i wysłać w formacie pdf na adres e-mail: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń do: 4.06.2024 r.
Do pobrania: formularz zgłoszeniowy
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl;  tel. (32) 278-80-77
Dodatkowe uwagi: Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku co najmniej 20 zgłoszeń w terminie do 4.06.2024 r.
 
Tytuł kursu: Teleradioterapia: protonoterapia i radioterapia jonowa
Charakter kursu: Kurs zgodny z programem specjalizacji z fizyki medycznej (CMKP 2018 i CMKP 2023).
Kurs specjalizacyjny dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizyce medycznej.
Termin(y): 18.05.2024 r. (sobota)
Organizator: Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; ul.
Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice
Miejsce kursu: Kurs on-line (Platforma MS Teams)
Koszt kursu: 100 zł  (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
                poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Kamil Kisielewicz (NIO-PIB Kraków)
Zgłoszenia na kurs: Zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie załączonego
formularza. Formularz należy wypełnić komputerowo, podpisać własnoręcznie lub podpisem elektronicznym i wysłać w formacie pdf na adres e-mail: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń do: 15.05.2024 r.
Do pobrania: formularz zgłoszeniowy
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl;  tel. (32) 278-80-77
Dodatkowe uwagi: Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku co najmniej 20 zgłoszeń w terminie do 15.05.2024 r.

 
Tytuł kursu: Diagnostyka obrazowa: medyczne wykorzystanie ultradźwięków, mikrofal i światła
Charakter kursu: Kurs zgodny z programem specjalizacji z fizyki medycznej (CMKP 2018)
Termin(y): 4-6.03.2024
Organizator: Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; ul.
Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice
Miejsce kursu: Kurs on-line (Platforma MS Teams)
Koszt kursu: 710 zł  (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
                poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Maria Sokół
Kierownik administracyjny: mgr Barbara Donat
Zgłoszenia na kurs: Zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie załączonego
formularza. Formularz należy wypełnić komputerowo, podpisać własnoręcznie lub podpisem elektronicznym i wysłać w formacie pdf na adres e-mail: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.02.2024 r.
Do pobrania: formularz zgłoszeniowy
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl;  tel. (32) 278-80-77
Dodatkowe uwagi: Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małą liczbą zgłoszeń w terminie do 23.02.2024 r.

 

Tytuł kursu: Wybrane zagadnienia fizyki promieniowania
Charakter kursu: Kurs zgodny z programem specjalizacji z fizyki medycznej (CMKP 2018)
Termin(y): cz.1    29.01.2024 - 30.01.2024
                   cz.2     05.02.2024 - 06.02.2024
Organizator: Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; ul.
Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice
Miejsce kursu: Kurs on-line (Platforma MS Teams)
Koszt kursu: 1280 zł  (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
                poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Maria Sokół
Kierownik administracyjny: mgr Barbara Donat
Zgłoszenia na kurs: Zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie załączonego
formularza. Formularz należy wypełnić komputerowo, podpisać własnoręcznie lub podpisem elektronicznym i wysłać w formacie pdf na adres e-mail: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.01.2024 r.
Do pobrania: formularz zgłoszeniowy
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl;  tel. (32) 278-80-77
Dodatkowe uwagi: Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku co najmniej 20 zgłoszeń w terminie do 23.01.2024 r.

 

Tytuł kursu: Diagnostyka obrazowa: rezonans magnetyczny
Charakter kursu: Kurs zgodny z programem specjalizacji z fizyki medycznej (CMKP 2018)
Termin(y): 27-29.02.2024 r.
Organizator: Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; ul.
Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice
Miejsce kursu: Kurs on-line (Platforma MS Teams)
Koszt kursu: 710 zł  (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
                poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Maria Sokół
Kierownik administracyjny: mgr Barbara Donat
Zgłoszenia na kurs: Zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie załączonego
formularza. Formularz należy wypełnić komputerowo, podpisać własnoręcznie lub podpisem elektronicznym i wysłać w formacie pdf na adres e-mail: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.02.2024 r.
Do pobrania: formularz zgłoszeniowy
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl;  tel. (32) 278-80-77
Dodatkowe uwagi: Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku co najmniej 20 zgłoszeń w terminie do 16.02.2024 r.


 

Radioterapia onkologiczna   
 
Tytuł kursu: Kurs podsumowujący (atestacyjny) – wiosenny
Termin(y): 26.02.2018 - 02.03.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Podstawy onkologii.
Termin(y): 05.03.2018 - 09.03.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Wojciech Majewski
Kierownik administracyjny: Magdalena Marniok
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Podstawy fizyki medycznej. Planowanie radioterapii i brachyterapii.
Termin(y): 12.03.2018 - 16.03.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
Kierownik administracyjny: Małgorzata Czolka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail:  barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Radioterapia konformalna i kontrola jakości radioterapii.
Termin(y): 16.04.2018 - 20.04.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Sławomir Blamek
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl 
 

Tytuł kursu: Nowotwory regionu głowy i szyi.
Termin(y): 14.05.2018 - 18.05.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Standardowe metody radioterapii.
Termin(y): 11.06.2018 - 15.06.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
Kierownik administracyjny: Małgorzata Czolka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Biologia molekularna, genetyka, diagnostyka nuklearna i obrazowa w radioterapii onkologicznej.
Termin(y): 17.09.2018 - 21.09.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Marek Rusin
Kierownik administracyjny: Barbara Radwan-Jakubina
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Podstawy skojarzonego leczenia chorób nowotworowych oraz analiza badań klinicznych.
Termin(y): 24.09.2018 - 28.09.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Radiobiologia doświadczalna i kliniczna, sposoby frakcjonowania dawki promieniowania.
Termin(y): 22.10.2018 - 26.10.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Kierownik administracyjny: Barbara Radwan-Jakubina
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Kurs podsumowujący (atestacyjny) – jesienny
Termin(y): 12.11.2018 - 16.11.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl