Jesteś tutaj

Projekty badawcze

Projekty badawcze
 
Naukowcy Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach posiadają bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi i przemysłowymi.
Pracownicy Instytutu realizują własne projekty badawcze, jak również te, wykonywane w konsorcjach naukowych, w których Instytut występuje zarówno w roli konsorcjanta, jak i lidera.
Prowadzone są badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, a także prace badawczo-rozwojowe dotyczące wszystkich aspektów zwalczania chorób nowotworowych.
Wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych znajduje się w pliku do pobrania.

Poniżej do pobrania załącznik pdf:
 
SEMPRA Project - SERUM METABOLOME PROFILING IN BREAST CANCER RISK ASSESSMENT

Strona projektu dostępna jest TUTAJ.
 

TANGO2
"Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia" - dofinansowanie realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu TANGO2 jest zaproponowanie nowej strategii diagnostycznej dla chorych na raka regionu głowy i szyi (RRGiSz) zależnego od HPV, która jest oparta na wykrywaniu HPV w pozakomórkowym DNA krwi.
 
Więcej na stronie: 

http://www.pozakomorkowedna.pl/