Jesteś tutaj

Szkolenia

Szkolenie pn.: Podstawy Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii
Termin: 22.11.2017-24.11.2017
Organizator: Fundacja „Przeszczep Twarzy” Na Rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Miejsce szkolenia: Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,  Centrum Onkologii-Instytutu Oddziału w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik: dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
Zgłoszenie na szkolenie: należy przesyłać drogą e-mailową na adres: rekonstrukcja@io.gliwice.pl