Jesteś tutaj

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Kierownik
dr n. ekon. inż. Marcin Motnyk


tel. (32) 278 97 02
e-mail: marcin.motnyk@io.gliwice.pl
Strona internetowa śląskiego Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów: http://rejestrslaski.io.gliwice.pl/.
 
Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jednym z 16 populacyjnych rejestrów nowotworów w Polsce. Monitoruje stan zdrowia populacji województwa śląskiego pod kątem występowania chorób nowotworowych.
Do głównych zadań Biura należy:
  • gromadzenie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych mieszkańców województwa śląskiego;
  • przetwarzanie zgromadzonych danych (także danych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze statystyką publiczną);
  • wymiana danych z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  • analiza danych;
  • współpraca z innymi rejestrami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. 
Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów poza wyżej wymienionymi zadaniami realizuje również inne zadania w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.