Jesteś tutaj

Program regionalny


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Usprawnienie funkcjonowania Centrum Onkologii w Gliwicach poprzez uruchomienie serwerowni, terminali sieciowych, telefonii VOIP 
oraz systemów wirtualizacji kopii zapasowych i pracy rozproszonej”

Podmiot odpowiedzialny:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, Oddział w Gliwicach,
44-101 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.579.880,00 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3.892.898,00 PLN
Aktualności
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pt.: „Usprawnienie funkcjonowania Centrum Onkologii w Gliwicach poprzez uruchomienie serwerowni, terminali sieciowych, telefonii VOIP oraz systemów wirtualizacji, kopii zapasowych i pracy rozproszonej” ze środków unijnych został sfinansowany zakup nowoczesnej infrastruktury serwerowej i telekomunikacyjnej.
 
Zakupiony sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwia stworzenie: środowiska wirtualnych serwerów i wirtualnych komputerów użytkowników systemów informatycznych oraz środowiska tworzenia kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Centrum Onkologii w Gliwicach.

Ponadto w ramach funduszy unijnych zakupiono system telefonii IP wraz z aparatami telefonicznymi oraz systemem bilingowym.
Zakończenie realizacji projektu
Projekt pt. „Usprawnienie funkcjonowania Centrum Onkologii w Gliwicach poprzez uruchomienie serwerowni, terminali sieciowych, telefonii VOIP oraz systemów wirtualizacji, kopii zapasowych i pracy rozproszonej” współfinansowany przez Unię Europejską realizowany był w latach 2012 – 2013.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, jako beneficjent projektu, uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.