Jesteś tutaj

Wymiana akceleratorów liniowych

 „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr I”
 
Projekt pt. „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 
Przedmiotem Projektu jest wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych ogólnopolskiego szpitala, jakim jest Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.
Inwestycja polega na zakupie wraz z montażem 3 akceleratorów liniowych oraz wykonaniu prac adaptacyjnych bunkrów związanych z instalacją nowych akceleratorów w Zakładzie Radioterapii,
dla poprawy jakości, efektywności i usprawniania procesu leczenia onkologicznego.
Realizacja projektu pozwoli na rozwój Centrum Onkologii – Instytutu, Oddział w Gliwicach w obszarze leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii.
 
CELEM PROJEKTU jest wzrost jakości, dostępności i efektywności prowadzonego przez Instytut Onkologii w Gliwicach kompleksowego, zindywidualizowanego procesu leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii, również dla mieszkańców spoza województwa śląskiego.
 
EFEKTY PROJEKTU:
  • zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego procesu leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii,
  • podniesienie jakości i efektywności specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii i chorób nowotworowych,
  • wzrost dostępu do świadczonych specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii,
  • wzrost skuteczności w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, również dla mieszkańców spoza woj. śląskiego, 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 54.232.780,00 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 36.502.102,50 PLN
 
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres
e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl .

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.zdrowie.gov.pl/ .