Jesteś tutaj

IX edycja kursu “Varian Advanced Imaging IGRT/RPM Clinical School”

W dniach 30.09.-03.10.2015r w Instytucie Onkologii w Gliwicach odbył się Międzynarodowy kurs pt. Varian Advanced Imaging IGRT/RPM Clinical School, którego program obejmował zagadnienia radioterapii kierowanej obrazem (z wykorzystaniem platfomy OBI), radioterapii z wykorzystaniem opcji bramkowania oddechowego oraz podstawy radiobiologii w zakresie omawianych metod leczenia. Instruktorzy, na co dzień pracownicy Zakładu Radioterapii i Zakładu Planowania Radioterapii i Brachyterapii przedstawili uczestnikom teorię oraz przykłady kliniczne zastosowania metody bramkowania oddechowego u chorych na raka płuc i wątroby oraz techniki radioterapii sterowanej obrazem (IGRT).

Uczestnicy IX edycji kursu, którzy przyjechali do nas z Indii, Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Portugalii oraz krajowych ośrodków mieli możliwość poznania korzyści wynikających ze stosowania systemu Variana zapewniającego kompleksowe leczenie radioterapeutyczne.