Jesteś tutaj

Sprawozdanie z XX konferencji „Gliwickie Spotkania Naukowe"

Gliwickie Spotkania Naukowe, które odbyły się w dniach 18-19 listopada na terenie Politechniki Śląskiej, celebrowały w tym roku swoje dwudziestolecie. Konferencja ta stanowi platformę wymiany informacji między pracownikami naukowymi z Polski i z wiodących ośrodków na całym świecie.

W tegorocznej edycji, zorganizowanej niezmiennie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach oraz Politechnikę Śląską, uczestniczyło 215 osób, w tym 18 wykładowców z zagranicy (Niemcy, Finlandia, USA, Anglia, Holandia, Francja, Izrael, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Norwegia). Oprócz pracowników naukowych udział w niej wzięli również studenci: magistranci i doktoranci. 

Tematyka konferencji związana była z genetycznymi i epigenetycznymi aspektami rozwoju, dojrzałości i powstawania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem procesów nowotworowych.
Prezentacje podzielone zostały na pięć bloków tematycznych:
Sesja I:  Crosstalk between the Heat Shock Response and Cancer
Sesja II: Molecular and Numerical Gears of Circadian Clocks
Sesja III: Chromatin Structure and Modulation of Transcription
Sesja IV: Regulatory RNA
Sesja V: Biomaterials and Medical Biotechnology
 
Oprócz wykładów, konferencja obejmowała sesję plakatową, na której zostały zaprezentowane 104 plakaty, spośród których, w drodze konkursu, wyłonione zostały zwycięskie prace. Wydarzenie połączone było z prezentacją wyrobów firm produkujących odczynniki i sprzęt laboratoryjny oraz z ekspozycją polskiej i zagranicznej literatury naukowej.
 
Relacja multimedialna z Gliwickich Spotkań Naukowych 2016 dostępna jest na stronie www: https://www.youtube.com/watch?v=B-KNoecxrlk