Jesteś tutaj

Modernizacja I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii oraz Bloku Operacyjnego


„Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego”
 
 
Projekt p.n. „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 
 
Przedmiotem projektu jest wsparcie szpitala ponadregionalnego, jakim jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –  Państwowy  Instytut Badawczy, Oddział  w Gliwicach, udzielającego świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym. Inwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz pomieszczeń Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego. Prace budowlane obejmować będą remont i przebudowę I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii oraz pomieszczeń Bloku Operacyjnego w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej. Zakupiona zostanie aparatura medyczna i sprzęt stanowiący wyposażenie sal operacyjnych oraz elektryczne łóżka szpitalne.
 
Celem Projektu jest wzrost jakości, dostępności i efektywności prowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach kompleksowego, zindywidualizowanego procesu leczenia onkologicznego, w zakresie chirurgii onkologicznej oraz skojarzonego leczenia onkologicznego (radioterapia i chemioterapia) oraz wzrost skuteczności w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych.
 
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 17 265 940,86 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 11 645 000,00 PLN
 
 
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
 
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.zdrowie.gov.pl/