Jesteś tutaj

Nagroda "Perły Medycyny"

23 listopada w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Tegoroczną nagrodę specjalną w dziedzinie „Perły medycyny” otrzymał Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej pod kierunkiem prof. Adama Maciejewskiego z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Nagroda Specjalna została przyznana przez Kapitułę Konkursu „Perły medycyny” za „Przeszczep twarzy, pierwszy w Polsce oraz pierwszy na świecie ze wskazań życiowych”.
Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to wydarzenie, które rokrocznie gromadzi przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Tegoroczna uroczystość zgromadziła ponad 600 osób.