Jesteś tutaj

NIO-PIB w Gliwicach z wyróżnieniem HR EXCELLECNE

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach otrzymał nadawane jest przez Komisję Europejską wyróżnienie HR Excellence in Research.
Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości w zakresie stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej. Instytut dołączył do prestiżowego grona jednostek posiadających prawo do korzystania z tego znaku.
Logo HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej realizowanym w  ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R). Jednostka, której przyznano wyróżnienie zadeklarowała przestrzeganie zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Dokumenty te określają wymagania i uprawnienia pracodawców i pracowników naukowych. Ich podstawowym celem jest określenie zasad jakimi powinni się kierować pracodawcy rekrutujący naukowców, aby zapewnić przejrzystość procesu i równe traktowanie.
W wymiarze praktycznym, uzyskane wyróżnienie daje możliwość premiowania Instytutu w m.in. międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej (takich jak Horyzont Europa), czy też krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych programach finansujących naukę.
Inne korzyści dla NIO-PIB w Gliwicach wynikające z posiadania wyróżnienia to:

  • potwierdzenie stosowania najwyższych standardów europejskich przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie;
  • wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w Instytucie, który stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
  • zwiększenie rozpoznawalności Instytutu na arenie międzynarodowej.

Instytucje, którym przyznano wyróżnienie HR Excellence poddawane są systematyczna ewaluacja działań prowadzonych w obszarze rekrutacji i zatrudniania naukowców oraz stopnia utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.