Jesteś tutaj

Otwarcie Centrum Radiochirurgii Nowotworów w COI Gliwice – 14/06/2018


W Zakładzie Radioterapii COI w Gliwicach otwarto Centrum Radiochirurgii Nowotworów

W ciągu ostatnich kilku lat, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia i funduszy unijnych, Centrum Onkologii – Instytutowi im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach udało się skompletować unikalną aparaturę do radiochirurgii. Stanowi ona wyposażenie otwartego14 czerwca 2018 roku Centrum Radiochirurgii Nowotworów, w którym mogą być leczeni pacjenci z całego kraju.

„Radiochirurgia to nowoczesna metoda leczenia, polegająca na jednorazowym lub kilkukrotnym podaniu dużej dawki promieniowania, w wyniku czego dochodzi do martwicy guza nowotworowego. Taki zabieg jest dla pacjenta nieinwazyjny i zwykle bezbolesny, a jego efektem jest niemal natychmiastowe zniszczenie komórek nowotworowych. Jesteśmy w stanie leczyć tą metodą chorych na nowotwory złośliwe zlokalizowane praktycznie we wszystkich narządach” – tłumaczył na uroczystości oddania Centrum Radiochirurgii Nowotworów licznie zebranym gościom prof. dr hab. Krzysztof Składowski, kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii oraz dyrektor gliwickiego Centrum Onkologii.

Warunkiem zakwalifikowania do zabiegu radiochirurgii jest, jak wyjaśnił dyrektor Krzysztof Składowski, niezbyt duży (nieprzekraczający 3-4 cm) rozmiar guza nowotworowego, ponieważ tolerancja takiego leczenia jest ograniczona objętością depozycji dawki w napromienianym narządzie organizmu pacjenta. „Mam nadzieję, że ta metoda pomoże pacjentom, nie tylko ze Śląska, ale z całej Polski, powrócić do zdrowia, bo dzisiaj nawet mocno zaawansowana choroba nowotworowa i obecność przerzutów wcale nie wykluczają długiego życia ” – dodał prof. Krzysztof Składowski.

Centrum Radiochirurgii Nowotworów to miejsce, w którym będą leczeni pacjenci z guzami pierwotnymi, nawrotami choroby po wcześniejszym leczeniu oraz przerzutami nowotworowymi. Wyposażone jest m.in. w dwa aparaty CyberKnife do precyzyjnego usuwania guzów nowotworowych, aparat Edge oraz cztery nowoczesne akceleratory TrueBeam, które umożliwiają bardzo precyzyjne podanie dawki promieniowania w obręb guza nowotworowego. „Dzięki tym wszystkim zgromadzonym tutaj aparatom możemy personalizować leczenie przeciwnowotworowe” – mówił prof. Składowski.

Obecny na uroczystym otwarciu Centrum Radiochirurgii Nowotworów wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podkreślił, że w gliwickim instytucie są najlepiej wykwalifikowani specjaliści, którzy potrzebują niezwykłego sprzętu do tego, by przywracać chorym zdrowie i ratować ich życie. „Na pana ręce składam serdecznie podziękowania za ogromny wysiłek, trud i zaangażowanie w to, aby nie tylko instytut w Gliwicach, ale onkologia w województwie śląskim i w Polsce stała na jak najwyższym poziomie. Po to, żeby pacjenci mogli wychodzić z tego instytutu z uniesionymi kącikami ust. Oni doskonale wiedzą, że mają ogromne wsparcie w państwa wiedzy i zaangażowaniu. Gratuluję!” – wojewoda Jarosław Wieczorek zwrócił się do dyrektora Krzysztofa Składowskiego.

Gratulacje i podziękowania dla dyrektora i pracowników gliwickiego szpitala onkologicznego złożyli również przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i jego krakowskiego oddziału oraz zaprzyjaźnionych ośrodków onkologicznych z całego kraju.

Reprezentująca Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie dyrektor Krystyna Futyma podkreśliła, że Centrum Onkologii w Gliwicach jest najbardziej rozpoznawalnym ośrodkiem onkologicznym pod względem radioterapii na mapie zdrowotnej kraju. A otwarcie w nim Centrum Radiochirurgii Nowotworów dodaje mu kolejną gwiazdkę. „Zwiększa możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów, ale też poprawia jakość pracy zatrudnionych w nim pracowników. W imieniu własnym i wszystkich pracowników Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii życzę państwu dobrej pracy, uśmiechu pacjentów i satysfakcji osobistej” – powiedziała dyrektor Krystyna Futyma.

Do gratulacji i wyrazów uznania dla dyrektora Krzysztofa Składowskiego dołączył się również prof. Krystian Probierz, senator RP. „Jako senator Ziemi Gliwickiej jestem dumny, że mamy taki instytut – znany nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Sława, umiejętności i zdolności personelu nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie dobra inspiracja pana dyrektora. Niewątpliwy sukces, jaki odniósł ten instytut, pozwoliłem sobie, jako przedstawiciel nauk technicznych, opisać wzorem podanym przez Einsteina: E=mc2, gdzie E oznacza efekt, którym jest sukces instytutu, m –motywację, a c – ciężką pracę” – powiedział.

Dyrektor COI w Gliwicach przypomniał, że ten sukces jest efektem konsekwentnej polityki, która jest realizowana w gliwickim instytucie od kilkudziesięciu lat. Polityki, polegającej na postawieniu na ludzi, współpracę i konkretne metody leczenia. „Moi poprzednicy, prof. Bogusław Maciejewski i prof. Leszek Miszczyk, wnieśli istotny wkład nie tylko w rozpoczęcie tych wszystkich inicjatyw, ale również w umocnienie pozycji radioterapii w Polsce. Im i wielu nie wymienionym z imienia i nazwiska osobom tworzącym zespół specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory za pomocą promieniowania, a więc nie tylko lekarzom i fizykom, ale również technikom obsługującym aparaturę, należą się ogromne podziękowania” – podsumował prof. Krzysztof Składowski.

List gratulacyjny Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie
List gratulacyjny Centrum Onkologii w Bydgoszczy
List gratulacyjny Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie
List gratulacyjny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
List gratulacyjny Śląskiego Oddziału NFZ
List gratulacyjny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Film gratulacyjny od Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej 

 

Galeria: