Jesteś tutaj

Projekty finansowane z budżetu PaństwaBadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2021/ABM/03/00016”
 
Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych
 
”Nowoczesne leczenie chorych na raka gruczołowo-torbielowatego regionu głowy i szyi z wykorzystaniem PSMA znakowanego lutetem 177” (czytaj więcej...) 
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 626 400,06 zł
Całkowita wartość projektu: 9 626 400,06 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2021/ABM/03/00031”
 
Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych
 
„177Lu-PSMA jako systemowe leczenie uzupełniające u chorych na raka prostaty wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka po leczeniu radykalnym z zastosowaniem teleradioterapii lokoregionalnej i hormonoterapii” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 970 429,58 zł
Całkowita wartość projektu: 9 970 429,58 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2021/ABM/03/00001”
 
Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych
 
„Konformalna hipofrakcjonowana radioterapia w skojarzeniu z immunoterapią atezolizumabem
u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca”
(czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 592 741,60 zł
Całkowita wartość projektu: 9 592 741,60 zł
 
Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach umowy nr DOI/FPC/COVID-19/97/2022/252
 
Nazwa zadania: Zakup aparatu ultrasonograficznego z elastografią (czytaj więcej…)
 
Miejsce wykorzystania urządzenia: Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 
Dofinansowanie ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19: 407 900 zł
Całkowita wartość zadania: 407 900 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00043”
 
Konkurs numer ABM/1/2019 na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych
 
„Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 115 422,05 zł
Całkowita wartość projektu: 3 115 422,05 zł
 
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00044”
 
„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 13 935 161,60 zł
Całkowita wartość projektu: 13 935 161,60 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00066
 
„Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny.” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 6 531 142,82 zł
Całkowita wartość projektu: 6 531 142,82 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/01/00021
 
„Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL).” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 111 391,30 zł
Całkowita wartość projektu: 3 111 391,30 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/01/00027
 
„Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy  prospektywne, wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT)” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 209 582,44 zł
Całkowita wartość projektu: 6 209 582,44 zł
 
 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/03/00014
 
„Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 675 016,48 zł
Całkowita wartość projektu: 9 675 016,48 zł
 

Projekt wspófinansowany ze środków budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki, numer Projektu 2019/34/H/NZ7/00503
 
„Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy" (czytaj więcej...)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 416 283,75 zł
Całkowita wartość projektu: 2 775 225,00 zł