Jesteś tutaj

Seminarium Neurologopedyczne - współpraca z UŚ Katowice

Szanowni Państwo,

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Składowski oraz Dyrektor ds. Naukowych NIO Oddział w Gliwicach dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski mają przyjemność poinformować o rozpoczęciu  współpracy naukowo – dydaktycznej pomiędzy NIO Oddział w Gliwicach a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Wydziałem Filologicznym, reprezentowanym przez Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu  dr n. hum. Kamilę Kuros – Kowalską.

W dniu 12.01.2021r. z inicjatywy mgr Izabeli Buczyńskiej – koordynatora projektu w Auli Święckiego, odbyło się pierwsze Seminarium Neurologopedyczne: Opieka onkologopedyczna nad pacjentem po operacji nowotworu jamy ustnej (system online). Celem spotkania było pogłębienie wiedzy merytorycznej i metodologicznej z zakresu zaburzeń mowy i połykania o podłożu nowotworowym przez słuchaczki Studiów Podyplomowych. Interdyscyplinarny sposób podejścia do badań nad zaburzeniami mowy i połykania sprawił, że ważnym wątkiem wydarzenia, stała się dyskusja dotycząca onkologopedii – nowej subdyscypliny logopedycznej.   
        Mgr Izabela Buczyńska zaprosiła do udziału w wydarzeniu specjalistów z NIO Oddział w Gliwicach z zakresu: medycyny onkologicznej, radiologii, psychologii, fizjoterapii, dietetyki i higieny stomatologicznej. W związku z tym, że medycyna onkologiczna i leczenie wspomagające w tym logopedia, wspólnie wypracowują nowatorskie metody postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową regionu głowy i szyi w trakcie spotkania, odbyły się trzy sesje tematyczne:  
1.Nowotwory w medycynie.
2.Leczenie wspomagające: fizjoterapia, psychologia, dietetyka, higiena stomatologiczna.
3.Warsztat neurologopedyczne: Zaburzenia mowy i połykania u pacjentów po operacji nowotworu jamy ustnej.
 
               Program I Seminarium Neurologopedycznego w NIO Oddział w Gliwicach
             Opieka onkologopedyczna nad pacjentem po operacji nowotworu jamy ustnej.
                           NIO Oddział w Gliwicach 12.01.2021r. Aula Święckiego – online
9:00 – Powitanie uczestników spotkania
9:05 – Leczenie nowotworów regionu głowy i szyi – lek. med. Marek Kentnowski – lekarz, specjalista radioterapii onkologicznej
9:20 – Badania obrazowe w nowotworach głowy i szyi – lek. med. Marzena Budzioch – lekarz, radiologia i diagnostyka obrazowa w trakcie specjalizacji.
9:35 – Fizjoterapia pacjentów po leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi – mgr Iwona Makles – Kacy – specjalista fizjoterapii
9:50 – Psychoterapia w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej – mgr Marta Nowak – Kulpa – psycholog, psychoterapeuta
10:05 – Opieka psychoonkologiczna u chorych na NGiSz podczas chemio- i radioterapii – dr n. med. Alicja Heyda –specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, psychoonkolog
10:20 – Higiena jamy ustnej dla pacjentów leczonych onkologicznie  – lic. Paulina Staroń – higienistka stomatologiczna
10:35 – Żywienie w chorobach nowotworowych – mgr Anna Kotylak – dietetyk kliniczny
                                                                   10:50 – 11:00 – Przerwa
11:00 – 12:45 – Warsztaty neurologopedyczne: 
Zaburzenia mowy i połykania u pacjentów po operacji nowotworu jamy ustnej – mgr Izabela Buczyńska –  neurologopeda, surdologopeda. 
        Multidyscyplinarny aspekt leczenia, wpisuje się w holistyczny wymiar medycyny onkologicznej a onkologopedia, jako nowy kierunek rozwoju polskiej myśli logopedycznej, staje się  inspiracją do skoordynowanych badań naukowych oraz kolejnych edycji projektu naukowo – dydaktycznego.