Jesteś tutaj

Spotkanie z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko w Centrum Onkologii Instytucie Oddział Gliwice.

W dniu 6 października br. w Centrum Onkologii-Instytucie Oddziale w Gliwicach odbyło się spotkanie z udziałem Pani Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko oraz Posłanki Barbary Dziuk.
Podkreślona została rola gliwickiego oddziału Centrum Onkologii, jako wiodącego w naszym kraju ośrodka onkologicznego, dysponującego wykwalifikowaną kadrą, najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że rządzący dostrzegają potrzebę dofinansowania służby zdrowia i sukcesywnie zwiększają na nią środki. - W tym roku podjęliśmy, po pierwsze, ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, która gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia minimalny poziom wynagrodzeń, jest to regulacja sektorowa, wyjątkowa (...). Ponadto realizowane jest porozumienie, które gwarantuje pielęgniarkom dodatkowe środki, tzw. 4 razy 400 – mówiła.

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy, która gwarantowałaby systematyczny wzrost finansowania ochrony zdrowia tak, by w 2025 r. osiągnął on poziom 6 proc. PKB.
„Finansowanie onkologii powinno odpowiadać rozwojowi metod leczenia i związanych z tym kosztów. Ta świadomość musi towarzyszyć wszelkim strategiom dla onkologii w tym kraju” - mówił Dyrektor COIOG prof. Krzysztof Składowski. - Onkologia potrzebuje dziś przede wszystkim pewności, że realizacja nowoczesnego, koordynowanego, skojarzonego leczenia, które jest naprawdę drogie, będzie miała zapewnione finansowanie i że będzie ono na wystarczającym poziomie, żeby nie tylko zapłacić wszelkie koszty, ale również móc inwestować w przyszłość - powiedział dziennikarzom.

Jak dodał, onkologia jest "niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny", co wiąże się ze wzrostem kosztów. Stwierdził jednak, że pod względem zapewnienia finansowania optymistycznie patrzy w przyszłość. - Nie pamiętam sytuacji (…), żeby było takie zabezpieczenie inwestycyjne dla naszych potrzeb, jak w tej chwili - podkreślił dyrektor.

Prof. Składowski wskazał także na realizowane w naszym Oddziale strategie: znaczne zwiększenie wykorzystania programów lekowych, wzrost jednodniowego leczenia farmakologicznego nowotworów, konsekwentne rozwijanie transplantologii, hematologii, skomplikowanych rekonstrukcyjnych zabiegów chirurgicznych, przekształcanie się radioterapii standardowej w kierunku radiochirurgii i radioterapii skojarzonej z leczeniem farmakologicznym. Jednocześnie podkreślił, że tego typu działania mają szansę na realizację "tylko pod jednym dachem albo przy ścisłej koordynacji". Jak mówił, 20 największych ośrodków onkologicznych w kraju realizuje połowę działań w tej dziedzinie. Pozostała połowa realizowana jest przez około 3500 innych podmiotów, co powoduje znaczne rozdrobnienie rynku.
Posłanka Barbara Dziuk (PiS) otworzyła w gliwickim oddziale Centrum Onkologii swoje biuro poselskie.