Jesteś tutaj

Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology


Nowe technologie, koncepcje i osiągnięcia współczesnej radioterapii były przedmiotem zakończonej konferencji Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology, która odbyła się w dniach 16 i 17 maja 2014 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach z udziałem najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie z kraju i zagranicy - USA i Niemiec. Centrum Onkologii w Gliwicach gościło     m. in. Prof. Roberta Timmermana z Dallas – twórcę nowoczesnych, stosowanych na całym świecie technik radiochirurgii pozaczaszkowej, Prof. Andrew Lee prowadzącego terapię protonową w MD Anderson Cancer Center w Houston, Prof. Michaela Baumanna – kierownika Centrum Radioterapii w Dreźnie oraz Prof. Hak Choy’a kierownika Radioterapii w UT Southwestern Medical Center w Dallas. Ponad 20 wykładom z zakresu m. in. nowoczesnych technik obrazowania, genetyki, fizyki radiacyjnej i radiobiologii molekularnej przysłuchiwało się 130 lekarzy i młodych naukowców z kilkunastu ośrodków z całego kraju.
 
„Postęp technologiczny w połączeniu z osiągniętym poziomem wiedzy pozwala na zindywidualizowane dobranie skojarzonej terapii dającej choremu większe szanse wyleczenia. Aparaty do napromieniania są coraz bardziej precyzyjne, co redukuje ryzyko powikłań i uszkodzenia zdrowych tkanek w pobliżu guza” – powiedział podczas konferencji Prof. Bogusław Maciejewski. „Dzięki postępowi technologicznemu możemy obecnie leczyć promieniami odmiany nowotworów, w przypadku których wcześniej nie było to możliwe” – dodał Prof. Hak Choy z Southwestern Medical Center w Dallas.

Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Department of Radiation Oncology, UT Soutwestern Medical Center w Dallas, a także Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych i Górnośląska Fundacja Onkologiczna.

Zgodnie z zapowiedziami konferencja ta zainicjowała cykl spotkań zatytułowanych Central European Symposium on Radiation Oncology. Druga edycja odbędzie się w maju 2015 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.