Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-52/22

Dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/22

Zakup źródeł Ir-192 do trzech aparatów Flexitron HDR wraz z usługą serwisową dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywanych wraz z dzierżawą  analizatora immunochemicznego  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/11/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1–60/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

25/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/22

Dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/11/2022 Dostawy
DODZ-381-1-63/22

Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji wirusa  SARS-CoV2, odczynników do  barwień standardowych , szkiełek podstawowych oraz testów do RT-PCR w formie kartrydży dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

15/11/2022 Dostawy
DODZ-381-1-55/22

Sukcesywne dostawy leków   dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

11/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/22

Zakup sprzętu i aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach umowy nr 6/13/25/2022/27/865 na realizację programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.
 

08/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/22

Sukcesywne dostawy odczynników  do oznaczania mutacji w genach BRCA1/2, odczynników, materiałów  zużywalnych i podłoży do  diagnostyki  cytogenetyczniej oraz  szkiełek do rozmazów i nożyków do zgrzewarki TSCD II  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/22

Dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-66/22

Świadczenie usługi serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-54/22

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/11/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-36/22

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnych badań klinicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-31/22

Usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/09/2022 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-68/22

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-77/22

Wymiana sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 oraz sprężarek Boge Kompressoren na sprężarki bezolejowe dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-75/22

Dostawa stołu sekcyjnego, elektronicznego manometru do pomiaru ciśnienia w rurce intubacyjnej dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

15/11/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2–48/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381–2-70/22

Przystosowanie komory BBS T do pracy z generatorami 68Ge/68Ga dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

23/11/2022 Usługi