Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-62/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
07/01/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy zestawów do oceny genów fuzyjnych w komórkach raka płuc oraz odczynników do wykonywania oznaczenia HSV-1/2 IgM, Clostridium difficile GDH, Toksyn A i B, Kalcytoniny i Kortyzolu dla NIO PIB 
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 03.01.2022r., zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.01.2022r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:2022/S 005-006077 Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c1d37ed0-5746-40b8-a5c8-ada7b... Identyfikator postępowania: c1d37ed0-5746-40b8-a5c8-ada7b7ca51bc

Informacja o wyborze oferty: