Jesteś tutaj

Kolejny przyspieszacz liniowy TrueBeam oddany do użytku

Przyspieszacz liniowy TrueBeam™ STx z systemem do radiochirurgii umożliwiający leczenie promieniowaniem jonizującym z wykorzystaniem szerokiej gamy najnowocześniejszych technik radioterapii został zainstalowany i uruchomiony w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Wyposażenie aparatu umożliwia generowanie wiązek fotonowych o czterech różnych energiach (6MV, 10MV, 15MV i 20MV), co pozwala na pełną kompatybilność z całą linią terapeutyczną Zakładu Radioterapii. Drugi zakupiony przez Instytut aparat posiada opcję wyposażenia w kolimator wielolistkowy HD, który umożliwia prowadzenie radioterapii stereotaktycznej, w tym radiochirurgii oraz system bramkowania oddechowego umożliwiającego śledzenie toru oddechowego pacjenta w trakcie leczenia. Dodatkowo zainstalowana została opcja umożliwiająca generowanie wiązek o bardzo wysokiej mocy dawki (najwyższej z dostępnych na świecie) w celu maksymalnego skrócenia czasu jednego seansu radioterapii, co wpływa na precyzję i komfort leczenia chorego.