Jesteś tutaj

Oferty pracy


OFERTY PRACY

Lekarz specjalista Onkologii Klinicznej

Zatrudnimy lekarza specjalistę onkologii klinicznej do pracy w Przychodni Przyklinicznej, również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na poniższy adres:

Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice (dopisek: Przychodnia Przykliniczna)

lub e-mail: przychodnia.przykliniczna@io.gliwice.pl
Kontakt telefoniczny: Sekretariat Przychodni Przyklinicznej (32) 278 82 18.

Lekarz Internista

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni lekarza internistę. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Przychodni Przyklinicznej (32) 278 82 18 lub przychodnia.przykliniczna@io.gliwice.pl

Diagnosta laboratoryjny

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy


Wymagania:
 • wykształcenie – wyższe w kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna,
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • chęć rozwoju,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista.
Mile widziane:
 • uprawnienia serologiczne,
 • znajomość programów Info-Medica, AMMS.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV.
Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: jolanta.mrochem-kwarciak@io.gliwice.pl lub na adres Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice (KADRY) lub złożyć w Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Specjalista ds. płac

Rodzaj umowy: na okres próbny
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy


Znajomość i doświadczenie dotyczące:
 • poprawnego, zgodnego z przepisami prawa naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzania list płac
 • ustalania uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, wynagrodzenia za czas urlopu oraz naliczania zasiłków i administrowania dokumentacją w tym zakresie,
 • naliczania potrąceń z wynagrodzeń, w tym zajęć komorniczych, sądowych, itp.,
 • sporządzania sprawozdań oraz deklaracji do instytucji zewnętrznych (m.in. ZUS, US, GUS, MZ),
 • sporządzania rocznych informacji PIT- 11,
 • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzania raportów, zestawień płacowych, analiz na potrzeby wewnętrzne,
 • sporządzania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz deklaracji korygujących w programie Płatnik.
Wymagania:
 • wykształcenie – wyższe w kierunku finansów/księgowości,
 • minimum 3 lata pracy w dziale płac,
 • praktyczna wiedza na temat zagadnień płacowo-księgowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania oraz księgowania,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • skrupulatność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • otwartość na zmiany,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • biegła znajomość MS Offiice w tym bardzo dobra znajomość programu Excel.
Mile widziane doświadczenie w placówkach służby zdrowia.
Mile widziana znajomość programu Info-Medica.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV.
Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub na adres Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice (KADRY) lub złożyć w Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Lekarz do pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

Zatrudnimy lekarzy do pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi, zarówno specjalistów w zakresie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej, jak i gotowych podjąć kształcenie specjalizacyjne. Poszukujemy zarówno specjalistów chcących łączyć pracę diagnostyczną i działania terapeutyczne w zakresie onkologii, jak również lekarzy zainteresowanych wyłącznie pracą ambulatoryjną w zakresie diagnostyki i wizyt kontrolnych, również w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy elastyczne możliwości zatrudnienia na pełny etat lub kontraktowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi dr hab. Michałem Jarząbem, tel. 32 2788716 (sekretariat) lub email michal.jarzab@io.gliwice.pl.

List motywacyjny (z dopiskiem „Centrum Chorób Piersi”) i aktualne CV można również przesłać na adres: Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu.

Magazynier(magazyn wyrobów medycznych)

Zatrudnimy w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko: Magazynier(magazyn wyrobów medycznych)

Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie,
 • biegła znajomość przepisów dot. gospodarki magazynowej,
 • staż pracy – min. 12 m-cy doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu magazynu, / mile widziane doświadczenie w magazynie wyrobów medycznych /,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, Excel,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
Główne obowiązki pracownika m.in.:
 • prowadzenie magazynów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżące i prawidłowe sporządzanie dowodów magazynowych,
 • należyte przestrzeganie składowania, rozmieszczania i przechowywania towarów,
 • odpowiedzialność materialna,
 • przygotowywanie magazynów do rocznej inwentaryzacji.
Wymagane dokumenty:
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: urszula.wojcieszek@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu

Sanitariusz noszowy

Zatrudnimy SANITARIUSZY NOSZOWYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
 • Wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność, 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na poniższy adres.

Adres: Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice (KADRY)
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Pielęgniarka

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu.

Lekarz specjalista pulmonologii

Zatrudnimy lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres mailowy: beata.koziol@io.gliwice.pl lub złożenie dokumentów w Kancelarii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 278 98 99

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym naborem na stanowisko w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Błaszczak, teł: 32 278 91 85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego naboru na stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w prowadzonym naborze na stanowisko. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Konkursy

Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie grantowym NCN OPUS pt. „ Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka” 

Konkurs na stanowisko diagnosta laboratoryjny/biotechnolog ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 - przedłużono termin składania dokumentów do 23 sierpnia 2021 r.
 
Konkurs na stanowisko biolog/biotechnolog ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 - przedłużono termin składania dokumentów do 23 sierpnia 2021 r.

konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty  w projekcie grantowym NCN OPUS „Polimerosomy specyficznie uwalniające cGAMP i doksorubicynę w nowotworowych obszarach hipoksji jako nowe przeciwnowotworowe rozwiązanie terapeutyczne”

Konkurs na stanowisko astystenta

Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne

Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Protokół z posiedzenia Komisji na stanowisko typu post-doc w projekcie 2017/25/B/NZ4/01550

Protokół z posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie 2017/25/B/NZ4/01550

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta do projektu pt. „Immunomodulacyjne właściwości egzosomów uwalnianych przez nowotwór do osocza u pacjentów z rakami głowy i szyi zależnymi i niezależnymi od wirusa HPV”

Wyniki konkursu na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty do projektu pt. „Wpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii niskimi dawkami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi”

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty doktoranta ​do realizacji projektu pt. „Zróżnicowane role ludzkich białek opiekuńczych HSPA1 i HSPA2 z rodziny HSPA (HSP70) w nabłonku oskrzeli”