Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 39. Zapytanie ofertowe dotyczace sukcesywnej dostawy gazów technicznych i mieszanek specjalnych w butlach przez okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-14/20 z dnia 30.01.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 14.02.2020 r.
 4. Aktulna specyfikacja asortymentowo-cenowa. Zmiana terminu skladania ofert. Wymagany termin złozenia oferty cenowej 21.02.2020 r.
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Pytania i odpowiedzi
41. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu wag precyzyjnych
 1. Zapytanie ofertowe DK/A-073-1/20 z dnia 04.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 11.02.2020 r.
42 Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy stacji pipetujacej
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-13/20 z dnia 04.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 18.02.2020 r.
43. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy syntetyzera automatycznego do syntezy radiofarmaceutykow na bazie izotopu 18F
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-14/20 z dnia 04.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 18.02.2020 r.
 4. Zmiana terminu skladania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2020 r.
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Zmiana  odpowiedzi na pytanie 14 oraz 15
 7. Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania ofert. Wymagany termin złożenia oferty 25.02.2020 
44. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonywania badań fizyko-chemicznych substancji używanych w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów w terminie 04.2020-04.2023
 1. Zapytanie ofertowe DL/ZPET-S-073-01-1-2/20 z dnia 05.02.2020 r.
 2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 14.02.2020 r.
45. Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy środków czystości i sprzętu gospodarczego na okres 24 miesięcy
 1. Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku DA/AA-231-3-5/2020 z dnia 06.02.2020 r.
 2. Specyfikacje asortymentowo-cenowe - załączniki  1 do 23 do zapytania cenowego
 3. Wymagany termin złożenia oferty 17.02.2020 r.
 4. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- wersja edytowalna zad 1- zad 20
 5. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- wersja edytowalna zad 21
 6. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- wersja edytowalna zad 22
 7. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- wersja edytowalna zad 23
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.02.2020r.
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2020r.
46. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. przewodów i pojemników do VASER LIPO
 1. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku DK/BO-073-31 z dnia 05.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 12.02.2020 r.
47. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnego wywozu odpadów oraz skupu makulatury i olei od Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr DA/AA-231-3-4/20 z dnia 11.02.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty cenowej  18.02.2020 r.
 3. Załacznik nr 1 wersja edytowalna. 
48. Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy baterii i akumulatorów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku DA/DT-381-18/20 z dnia 10.02.2020 r.
 2. Specyfiakcja asortymentowo-cenowa
 3. Wymagany termin złozenia oferty cenowej 25.02.2020 r.
49.  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę odzieży  ochronnej i roboczej oraz obuwia na okres 24 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-22/2020 z dnia 11.02.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowe - załacznik 1 do 9 do zapytania cenowego
 3. Wymagany termin złożenia oferty 18.02.2020 r.
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- załacznik nr 1- wersja edytowalna. 
 5. Pytania i odpowiedzi. Zmian terminu skladania ofert. Oferty należy złożyć do 20.02.2020 r.
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Pytania i odpowiedzi
50. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej wymiany okien podawczych ( śluz materiałowych) pomieszczeń czystych oraz rekonfiguracji monitoringu środowiska w Zakladzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-20/20 z dnia 12.02.2020 r.
 2. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 17.02.2020 r.
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 24.02.2020 r.
 4. Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do 09.03.2020 r.
 5. Pytania i odpowiedzi
51 Zapytanie cenowe dot. rolet i żaluzji
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-23/2020 z dnia 12.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu
 3. Obowiązkowe spotkanie w celu dokonania pomiarów 18.02.2020 r.
 4. Wymagany termin złożenia oferty 25.02.2020 r.
52). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli potrzebnych do wykonania badań  zgodnie z załącznikiem wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie tych badań w okresie 36 miesięcy. Podane w tabeli ilości badań uwzględniają już testy przezna czone na kalibrację i kontrole. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-25/2020 z dnia 13.02.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty 20.02.2020 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi
53). Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi wykonywania przeglądółw/ kalibracji/ wzorcowania aparatury kontrolno- pomiarowej
 1. Zapytanie cenowe nr DA/AM-231-15/20 z dnia 13.02.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia zad 1- zad 10
 3. Wymagany termin złożenia oferty do dnia 02.03.2020r.
54). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnej dostawy płyt z pleksi do montażu osłon radiologicznych
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-26/2020 z dnia 14.02.2020r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty do dnia 21.02.2020r.
55)  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy pieczywa, pączków, drożdźówek i ciasta dla potrzeb bistra, restauracji, hotelu i cateringu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-28/2020 z dnia 17.02.2020 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zadanie 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty 24.02.2020 r.
56) Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. rurek intubacyjnych VivaSight
 1. Zapytanie ofertowe DK/ZAIT-232-10/20 z dnia 19.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty 29.02.2020 r.
57) Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. szczoteczek chirurgicznych sterylnych z jodyną
 1. Zapytanie ofertowe DK/KCHO-231-2/20 z dnia 19.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty 29.02.2020 r.
58) Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. akcesoriów endoskopowych
 1. Zapytanie ofertowe DK/KCHO-231-3/10 z dnia 19.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zapytania
 3. Wymagany termin złożenia oferty 29.02.2020 r.
59) Zapytanie cenowe na zakup plastikowych koszy magazynowych 6 szt.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-29/2020 z dnia 18.02.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty 25.02.2020 r.
60) Zapytanie cenowe dot. świadczenia usługi dezynfekcji fumigacyjnej na okres 18 miesięcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalączonej tabeli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddzialu w Gliwicach
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-30/2020 z dnia 20.02.2020 r.
 2. Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia ( aktualny zalacznik znajduje się poniżej)
 3. Załacznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny ofert
 4. Wymagany termin złożenia oferty 24.02.2020 r.
 5. Aktualny załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
61) Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. usługi serwisowania i naprawy urzadzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia przez 24 miesiace zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową oraz zestawieniem urządzeń gastronomicznych objetych serwisem ( zalącznik nr2)
 1. Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku DA/DT-381-23/20 z dnia 20.02.2020 r.
 2. Załącznik nr 1 do zapytania
 3. Załacznik nr 2 do zapytania
 4. Wymagany termin złożenia oferty 03.03.2020 r.