Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 
138). Zapytanie ofertowe dot. dostawy sterylizatora niskotemperaturowego na tlenek etylenu wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-26/20 z dn. 05.05.2020 r.  
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do zapytania. 
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 15.05.2020 r. / 
 4. UWAGA: Wizja lokalna: 18.05.2020 r. godz. 09:00.  
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.05.2020 r.  
 6. Pytanie i odpowiedź / pismo z dnia 21.05.2020 r. /  
 7. UWAGA: Wizja lokalna 22.05.2020 r. godz. 09:00. 
 8. UWAGA: Nowy termin  złożenia oferty: 12.06.2020 r.  
153). Zapytanie ofertowe dot. dostawy wraz z montażem w budynku Hotelu generatora dwutlenku chloru wg opisu.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-50/20 z dn. 14.05.2020 r. 
 2. UWAGA: Wizja lokalna w dniu 21.05.2020 r. godz. 10:00.  
 3. Pytania i odpowiedzi / pismo z dn. 28.05.2020 r. /  
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.05.2020 r. 
155). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. dostawy aparatu UKG wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-29/20 z dn. 15.05.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 29.05.2020 r. 
156). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku na usługę konserwacji i napraw wind zaisnatlowanych w budynkach Instytutu na okres 12 m-cy wg opisu przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie cenowe nr DA/DT-381-47A/20 z dn. 15.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 21.05.2020 r.  
 3. Pytanie i odpowiedż / pismo z dn. 20.05.2020 r. 
 4. Uwaga: Nowy termin złożenia oferty: 22.05.2020 r. godz. 12:00. 
 5. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 22.05.2020 r. /  
 6. Uwaga: Nowy termin złożenia oferty: 29.05.2020 r.  
158). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych zgodnie z załączoną specyfikacją asortymentowo- cenową. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-51/20 z dn. 19.05.2020 r. 
 2. Pytanie i odpowiedź / pismo z dn. 22.05.2020 r. /  
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa / Word / 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 02.06.2020 r. 
159). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dotyczy zakupu wlewów kontrastowych doodbytniczych. 
 1. Zapytanie ofertowe DL/ZRDO-231-15/2020 z dnia 19.05.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej 28-05-2020
160). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków wymienionych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-81/2020 z dnia 20.05.2020 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty 27.05.2020 r. 
161). Zapytanie ofertowe na wzorcowanie licznika cząstek stałych HHPC 6+ MET ONE przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie wzorcowania aparatury kontrolno- pomiarowej przeznaczonej do pomiarów paramterów fizykochemicznych gazów.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-51/20 z dn. 20.05.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 03.06.2020 r.  
162). Zapytanie cenowe dot. dostawy peptydu PSMA-11 GMP grade zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1
 1. Zapytanie cenowe nr DN/ZRO-073-01-6/20 z dn. 20.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 26.05.2020 r.  
163). Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy odczynnika do oznaczania kinazy kreatynowej(CK) w surowicy, osoczu na analizatorze Abbott Alinity na okres 12 m-cy zgodnie z załącznikami. 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-84/2020 z dn. 21.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 27.05.2020 r.   
 3. Specyfikacja asortymentowo cenowa - wersja edytowalna. 
 4. Parametry odczynników-wersja edytowalna
 5. Pytanie i odpowiedź (pismo z dnia 26.05.2020 r. ) 
164). Zapytanie cenowe dot. zakupu żaluzji pionowych zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-82/2020 z dn. 21.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 27.05.2020 r. 
165). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na wdrożenie i integracje e-usługi, spełniających wymagania opisanw w załącznikach.  
Zakup powyższego przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DI-072-18/2020 z dnia 22.05.2020 r.  
 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 3. Opis przedmiotu zamówienia  zał. nr 1 
 4. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 
 5. Projekt wdrożenia e-usług referencyjnych 
 6. Wymagany termin złozenia oferty: 29.05.2020 r. godz. 12:00. 
166). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu aplikatora do koagulacji w osłonie argonu wg wymagań w załączniku.  
 1. Zapytanie cenowe nr DK/BO-073-21/20 z dn. 22.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 31.05.2020 r. 
167). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. szczoteczek endoskopowych wg wymagań opisanych w załączniku.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DK/BO-073-08/20 z dn. 22.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 30.05.2020 r.  
168). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych art. stolarskich wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-53/2020 z dn. 22.05.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 05.06.2020 r. 
169). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych akcesoriów ślusarskich, spawalniczych wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-54/20 z dn. 22.05.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 05.06.2020 r.  
170). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych art. malarskich i murarskich wg załączonej specyfikacji
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-55/20 z dn. 22.05.2020r . 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 05.06.2020 r. 
171). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę materiałow eksploatacyjnych odbojnic na ścianę wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-56/20 z dn. 22.05.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 05.06.2020 r.  
172). Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku dot. wykonania w okresie 24 m-cy usługi polegającej na całodobowej obsłudze wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowni ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-58/20 z dn. 25.05.2020 r. 
 2. UWAGA: Wizja lokalna w dniu 03.06.2020 godz. 10:00. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.06.2020 r. 
173). Zapytanie ofertowe na wymianę z regulacją płyty sterowniczej drzwi kabinowych windy osobowej w budynku Kliniki H51972 UDT31070000590 typu BT 16/16, linowa produkcji KONE.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-59/20 z dn. 25.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 10.06.2020 r. 

174). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych - sanitranych, tj. armatury, rur i kształtek instalacyjnych zgodnie z załączoną specyfikacją.  

 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-57/20 z dn. 25.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2020 r.  
175). Zapytanie cenowe dot. zakupu ksiązek wymienionych w zapytaniu 
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-85/20 z dn. 25.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 29.05.2020 r. 
176). Zapytanie cenowe dot. zakupu ksiązki o której mowa w zapytaniu.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-75/20 z dn. 25.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 29.05.2020 r.  
177).  Zapytanie cenowe na usługę konserwacji i napraw wind zainstalowanych w budynku Instytutu. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-60/20 z dnia 26.05.2020 r. 
 2. Wykaz dzwigów oraz dane techniczne dzwigów. 
 3. Wymagany termin złożenia oferty cenowej: 01 czerwca 2020 r. 
178). Zapytanie ofertowe dot. dostawy sterylizatora parowego z zewnątrzną stacją uzdatniania wody wg wymagań opisanych w załączniku. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-32/20 z dn. 26.05.2020 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 12.06.2020 r. 
179). Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług serwisowych angiografu rtg Philips Allura Clarity s/n 001073 (rok produkcji 2016) wraz z wyposażeniem wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/AM-231-33/20 z dnia 26.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złozenia oferty: 12.06.2020 r.  
180). Zapytanie cenowe dot. odczynników  do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą urządzenia lon Torrent S5 wg załączonej specyfikacji.  
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-88/20 z dn. 27.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 02.06.2020 r.  
181). Zapytanie cenowe dot. nożyków do zgrzewarki TSCD-II Terumo Sterile Tubing Welder będącej na wyposażęniu Banku Komórek Krwiotwórczych.  
 1. Zapytanie cenowe nr DK/KTS-232-1-19/2020 z dn. 27.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 04.06.2020 r.  
182). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw materiałow zuzywalnych i produktów do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500, systemu Fast Real-Time 7500, Quant Studio Dx, termocyklera ProFlex PCR System oraz zestawów produktów do identyfikacji osobniczej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach wg załaczonego opisu przedmiotu zamówienia
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DZ-072-89/2020 z dnia 28.05.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 04.06.2020 r.
183).Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach wg załączonych specyfikacji asortymentowo-cenowych i opisów przedmiotu zamówienia
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-90/2020 z dnia 28.05.2020 r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty:05.06.2020 r.
184). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. zakupu igieł do biopsji gruboigłowych pod kontrolą TK wg opisanych wymagań.  
 1. Zapytanie ofertowe nr DL/ZRDO-231-23/20 z dnia 29.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 08.06.2020 r.  
185).  Zapytanie ofertowe na przegląd instalacji ciekłego azotu z kwalifikacją zamrażarek i zbiorników kriogenicznych oraz mapowania jednego zbiornika. 
 1. Zapytanie ofertowe nr DA/DT-381-62/20 z dnia 29.05.2020 r.  
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2020 r.