Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

 523). Zapytanie ofertowe dot. zakupu oprogramowania InduSoft Web Studio zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla NIO-PIB w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-31/21 z dnia 08.06.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 21 czerwca 2021 r. 
561). Zapytanie ofertowe  dot. świadczenia usługi hirudoterapii przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej .  
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-108/21 z dnia 05.07.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termi złożenia oferty: 12.07.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postepowania z dnia 18.10.2021r.
574). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy środków czystości ogólnego zastosowania zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową . 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-63/2021 z dnia 15.07.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 20.07.2021 r. 
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
596). Zapytanie ofertowe dot. Sukcesywnej dostawy obuwia jednorazowego (czas trwania : od dnia zawarcia umowy do 31.07.2022 r. )
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-231-3-69/2021 z dnia 16.08.2021 r. / klauzula informacyjna RODO- zał. 1 , Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2/.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 24.08.2021 r. 
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.08.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.08.2021 r. 
604). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 20 szt. drabin aluminiowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-51/21 z dnia 19.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2021 r. 
605). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-140/21 z dnia 23.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2021
 5. UWAGA! Nowy termin składania ofert tj. 06.09.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.09.2021r.
610). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy Antifrogenu N Firmy Clariant w 3 beczkach o poj. 200 litrów. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-53/21 z dnia 26.08.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 07.09.2021 r. 
611). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-142/21 z dnia 26.08.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 01.09.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.08.2021r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.10.2021r.

615). Zapytanie ofertowe na sprawdzenie temperatury punktu rosy powietrza sprężonego dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-146/21 z dnia 27.08.2021 r. 
 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 03.09.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.09.2021 r. 
616) Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych- opakowania sterylizacyjne, papier krepowany przez okres 12 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-147/21 z dnia 30.08.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula infirmacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.09.2021r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.09.2021r.
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.09.2021r.
617). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-149/21 z dnia 30.08.2021
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.09.2021r.
619). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-151/21 z dnia 31.08.2021
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 07.09.2021r.
 5. UWAGA! Zamiana terminu składania ofert: 13.09.2021r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.09.2021r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2021r.

620). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych we wszystkich właściwych brańżach ora kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów dla zadania pn. " Remont rejestracji i archiwum Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej" 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-54/21 z dnia 01.09.2021 r. 
 2. Opis - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2. 
 4. Wymagany termin składania ofert: 08.09.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 17.09.2021r.
623). Zapytanie ofertowe na dostawę 5 szt. konwektorów elektrycznych  z nadmuchem do ogrzewania budek parkingowych dla Działu Administracji -sekcja Dozoru Mienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-55/21 z dnia 03.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty : 10 września 2021 r.
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.10.2021 r. 

625). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 28.09.2021 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-153/21 z dnia 07.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2021 r. 
626). Zapytanie ofertowe dot. biletowego systemu zarządzania ruchem Pacjentów dla Laboratorium Analitycznego. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-72-14/21 z dnia 08.09.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2- klauzula informacyjna RODO. 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 17.09.2021 r. 

627). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw mix kalibracyjnego do LC/ESI-MS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-154/21 z dnia 08.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.09.2021r.

 

632.) Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów NIO-PIB. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-152/21 z dnia 16.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin składania ofert 24.09.2021 r.  
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.10.2021 r. 

634). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu konserwacyjnego pod względem mechanicznym i elektrycznym wyłączników mocy DS416 i Record250/400 zabudowanych w rozdzielniach głównych obiektów oraz stacjach transformatorowych NIO-PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-59/21 z dnia 17.09.2021.
 2. Załączniki /wykaz wyłączników mocy podlegających przeglądowi konserwacyjnemu i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin składania ofert: 24.09.2021r.
637). Zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologiin im. M. Skłodowskiej -Curie-PIB Oddział w Gliwicach" 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-60/21 z dnia 17.09.2021 r. 
 2. Projekt budowy- zał. nr 1 - A
 3. Projekt budowy- zał.  nr 1 -B
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01 październik 2021 r.  
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 23.09.2021 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.09.2021r.
638). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-159/2021 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.09.2021r.
639). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-160/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.09.2021r.
640). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów sanitarnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-61/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
641). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych, odbojnic na ścianę dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-66/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
642). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych, narzędzi dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-65/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
643). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów ślusaraskich, spawalniczych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-64/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r.
644).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych,artykułów malarskich i murarskich dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-62/21 z dnia 21.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021r. 
645). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji gazów  medycznych  dla DA/DT. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-67/21 z dnia 22.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: do 29.09.2021 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.09.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.10.2021 r. 
646). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych , artykułów stolarskich dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-63/21 z dnia 21.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021 r. 

648). Zapytanie ofertowe dot. dostawy baterii z wyciągnikiem w ilości 5 szt. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-68/21 z dnia 24.09.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.10.2021 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.10.2021r.
649). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-69/21 z dnia 27.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.10.2021 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
650).  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów NIO-PIB.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-161/21 z dnia 27.09.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2 
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.10.2021 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 14.10.2021 r. 
651). Zapytanie ofertowe dot. dostawy komór jonizacyjnych oraz adapterów do pomiarów kontrolnych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-72/21 zdnia 28.09.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 06.10.2021 r. 
 5.  UWAGA !!! Przedłużenie terminu składania ofert / do dnia 08.10.2021 r. /
652). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu automatycznego do pomiaru OB dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-162/21 z dnia 28.09.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 05.10.2021r. 
 5. Pismo z dnia 30.09.2021r. dot. parametrów wymaganych
 6. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia  05.10.2021r.
653). Zapytanie ofertowe dot. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w oparciu o oprogramowanie SCADA LBX. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-73/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 06.10.2021r.
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 04.10.2021r.
654). Zapytanie ofertowe dot. konserwacji i napraw drzwi automatycznych zainstalowanych w NIO PIB oddział Gliwice na okres 36 miesięcy
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-72/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2- wykaz drzwi automatycznych
 4. Załącznik nr 3- harmonogram prac konserwacyjnych na drzwiach do umowy
 5. Załącznik nr 4- wykaz czynności przy konserwacji drzwi automatycznych przesuwnych i przymykowych
 6. Załącznik nr 5- specyfikacja asortymentowo- cenowa
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 06.10.2021r.
655). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu VRF na 2 piętrze budynku Diagnostyczno- zabiegowego.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-75/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Załączniki /rzut pomieszczeń, karty doboru układu VRF i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 04.10.2021r.
656). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy i montażu klimatyzacji typu VRF oraz typu split na 1 piętrze budynku Radioterapii.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-74/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Załączniki /rzut pomieszczeń, karty doboru układu VRF, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2021r.
657). Zapytanie ofertowe dot. wykonania jednorazowego okresowego przeglądu zasilaczy UPS zgodnie z specyfikacją techniczną i wykazem zasilaczy zainstalowanych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-71/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja techniczna, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.10.2021r.
658).  Zapytanie ofertowe dot. przeglądu okresowego agregatów prądotwórczych zgodnie z specyfikacją techniczną zainstalowanych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-70/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja techniczna i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 08.10.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.10.2021 r. 
659). Zapytanie ofertowe dot. wykonania kompleksowego przeglądu zasilacza UPS EMERSON Network Power model I/O BOX TRINERGY CUBE 600 kVA zainstalowanego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-69/21 z dnia 29.09.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 08.10.2021r.
660). Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i przyżądów pomiarowych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych z podziałem na zadania.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-76/21 z dnia 04.10.2021r.
 2. Zadanie 1- sukcesywna dostawa elektronarzędzi, narzędzi ręcznych do sekcji elektrycznej
 3. Zadanie 2- dostawa przyrządów pomiarowych dla sekcji elektrycznej
 4. Zadanie 3- sukcesywna dostawa elektronarzędzi, narzędzi ręcznych dla sekcji energetycznej
 5. Zadanie 4- sukcesywna dostawa elektronarzędzi, narzędzi ręcznych dla sekcji wentylacji i klimatyzacji
 6. Wymagany termin złożenia ofert: 12.10.2021r.
661). Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu specjalnego dźwigów zainstalowanych w budynkach NIO-PIB oddział w Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-77/21 z dnia 05.10.2021 r. 
 2. Wykaz dźwigów podlegających przeglądowi specjalnemu zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.10.2021 r. 
662). Zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa, nadbudowa budynku Narodowego Instytutu Onkologii celem utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych"
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-78/21 z dnia 05.10.2021r.
 2. Załącznik nr 1- projekt budowlany
 3. Klauzula informacyjna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2021r.
 5.  UWAGA !!! Przedłużenie terminu składania ofert  / do dnia 15.10.2021 r./ 
663). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. prenumeraty czasopism zagranicznych na 2022 r. dla Biblioteki Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowego  Instytutu  Badawczego.
 1. Zapytanie cenowe DN/DKN-231-13/21 z dnia 04.10.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.10.2021 r. 

664). Zapytanie ofertowe dotyczące przeglądu automatyki wymiennikowni ciepła oraz kotłowni rezerwowej w Budynku nr 17. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-79/21 z dnia 06.10.2021 r. 
 2. Wykaz urządzeń objetych przeglądem - zał. nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.10.2021 r. 
665). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu osuszacza adsorpcyjnego Donaldson dla DA/DT. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-80/21 z dnia 06.10.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 1
 3. Zdjęcia tabliczek znamionowych - zał. nr 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 13.10.2021 r. 
666). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-164/21 z dnia 07.10.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty 14.10.2021r.
 5. Pytanie i odpowiedź z dnia 13.10.2021 r. 
667). Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnych dostaw papieru do aparatów (zad. 1) oraz żeli do aparatów (zad. 2) dla Klinik i Zakładów NIO-PIB. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-166/21  z dnia 12.10.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 do zapytania 
 3. Załącznik  nr 2 do zapytania 
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 25.10.2021 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 14.10.2021 r. 
 7. Załącznik nr 1 do zapytania - wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 2 do zapytania- wersja edytowalna
 9. Pytanie i odpowiedź z dnia 15.10.2021 r. 
 10. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.10.2021 r. 
 11. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.10.2021 r. 
 12. Specyfikacja Asortymentowo- cenowa  po zmianie. 
668). Zapytanie ofertowe na dostawę ciemnych promienników ciepła IRD w ilości 6 sztuk dla Zakładu Planowania leczenia w NIO-PIB oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-81/21 z dnia 12.10.2021 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO zał. nr 1
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28 października 2021 r. 
669). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i cyklicznych dostaw suchego lodu dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-382-167/21 z dnia 14.10.2021r.
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 20.10.2021r.
670). Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-169/2021 z dnia 15.10.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.10.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.10.2021 r. 
 6. Załącznik nr 2- zdjęcie podglądowe
 7. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - wersja edytowalna. 
671). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług serwisowych urządzeń medycznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-73/21 z dnia 14.10.2021 r. 
 2. Załącznik nr 1 i 2  / zadanie 1 i zadanie 2/
 3. Załącznik nr 3 i 4 / zadanie 3 i zadanie 4 /
 4. Załącznik nr 5 i 6 / zadanie 5 i zadanie 6 /
 5. Załącznik nr 7 i 8 / zadanie 7 i zadanie 8 /
 6. Załącznik nr 9 i 10 / zadanie 9 i zadanie 10/
 7. Załącznik nr 11 i 12  / zadanie 11 i zadanie 12 /
 8. Załącznik nr 13 i 14 / zadanie 13 i zadanie 14 /
 9. Załącznik nr 15 - Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 
 10. Klauzula informacyjna RODO - zał. 16  
 11. Wymagany termin złożenia oferty: 25.10.2021 r. 
 12. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  zał. 15 - wersja edytowalna. 
 13. Załącznik /1 do 14 /- wersja edytowalna. 
 14. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.10.2021r.
 15. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 27.10.2021r. do godz. 11.00
672). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników/ kanistrów na zużyte odczynniki chemiczne.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-171/21 z dnia 18.10.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 25.10.2021r.
673). Zapytanie ofertowe dot. usługi zniszczenia dokumentacji  niearchiwalnej na podstawie zgody nr 15/2021 Archiwum Państwowego w Katowicach  Oddział w Gliwicach na brakowanie dokumentacji.
 1. Zapytanie ofertowe nr DO/DZ-072-173/21 z dnia 18.10.2021r.
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.10.2021r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.10.2021 r. /UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert na dzień 26.10.2021/. 
674). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw urządzeń drukujących przez okres 18 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe nr DO/DI-072-15/21 z dnia 18.10.2021r.
 2. Wersja edytowalna- sukcesywne dostawy urządzeń drukujących przez okres 18-tu miesięcy - ilości i wymagania minimalne
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 26.10.2021r.
675). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy Materiałów zużywalnych i produktów do systemu ilościowej analizy techniką emulsyjnej reakcji łańcuchowej polimerazy w kropli (zad.1) , Zestawów do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą ddPCR (zad.2) dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-174/21 z dnia 19.10.2021 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO-  zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty : 25.10.2021 r. 
676). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty czasopism polskich i prasy codziennej na 2022 rok /nienaukowe/ dla Biblioteki Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-175/21 z dnia 20.10.2021r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia i klauzula informacyjna/
 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.10.2021r.
 4. Wymagany termin składania oferty: 27.10.2021r.
677). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych na aparacie TANBead Maelstrom 4800 będącym w posiadaniu Zamawiającego dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-176/21 z dnia 20.10.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wersja edytowalna- załącznik nr 1
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.10.2021r.
678). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych do badań PCR dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-177/21 z dnia 20.10.2021 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin zlożenia oferty: 26.10.2021 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.10.2021 r. /UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert na dzień 02.11.2021 r. / 
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad.1
 7. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 2
679). Zapytanie ofertowe dot. zakupu czajnika bezprzewodowego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-178/21 z dnia 21.10.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 28.10.2021r. 
680). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. odczynników i materiałów zużywalnych do automatycznej elektroforezy.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-180/21 z dnia 25.10.2021r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa i klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.11.2021r.